Henri Bergson: Idő és szabadság/

Ár: 2800 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Az 1. mű előszava:

Ez a kötet 1913-ban készült és 1914 óta kiszedve várták, hogy napvilágra jussanak. Technikai nehézségek nem engedték meg oly mértékű átdolgozásukat és kiegészitésüket, mint azt kívánatosnak tartottuk volna. Bevezető tanulmányunkat nem egészítettük ki az 1914 óta történt lélektani kutatások feldolgozásával s a második kötetet képező értekezésgyűjteményünk szövegét nem módosítottuk az azóta Bergson személyes összeállításában megjelent L&#039,Energie Spirituelle helyenként átírt szövege szerint. Mindazonáltal e módosítások hiánya semmit sem von le a kötetek értékéből, nélkülök is elérjük vele eredeti szándékunkat, mely nem volt egyéb, mint Bergson főművét, az Idő és Szabadság-ot, oly kiegészítésben adni magyar olvasóközönségünk kezébe, hogy abból e filozófiáról kielégítő és összefüggő képet szerezhessen. Azzal a meggyőződéssel bocsátjuk útjára e munkát, hogy hasznos és vonzó olvasmányúl fog szolgálni filozófiai közönségünknek és szükséges studiuma mindazoknak, akik a modern filozófia útjaira és Ígéreteire kíváncsiak.
Egyidejűleg hoztuk Tartam és Egyidejűség címen a Pantheon Ismerettárában Bergson legújabb művét, a. jelen műben megadott idő- és tartamgondolatnak az Einstein-féle problémák megtárgyalása alkalmából történő továbbfejlesztését, s a relativitáselmélet paradoxonainak eloszlatását. Ezenkívül a szerzőtől összes munkáinak magyar fordítására nyert kizárólagos felhatalmazásunknál fogva kilátásba helyezzük a L&#039,Évolution Créatrice és a Matiére et Mémoire mielőbbi közzétételét is.
Kelt Oberammergau, 1923 október 7.
Dr. Dienes Valéria.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Fordító

Dr. Dienes Valéria

Oldalszám

352