Henri Bergson: Teremtő fejlődés

Előjegyezhető

Kategória:

TARTALOM:

A fordító előszava 1
Bevezetés 1
Az élet fejlődése. – Gépszerűség és célszerűség
A tartamról általában. A szervetlen testek; öregedés és egyéniség 7
A transzformizmusról és értelmezésének módjairól. A szélsőséges gépszerűségi elmélet; biológia és fizikokémia. A szélsőséges célszerűségi elmélet; biológia és filozófia 26
Kritérium-keresés. A különböző transzformista elméletek vizsgálata egy választott példán, Darwin és az észrevehetetlen variáció. De Vries és a hirtelen variáció. Eimer és az orthogenesis. A neo-Lamarckianusok s a szerzettek átöröklése 54
Az életlendület 84
Az élet fejlődésének elágazó irányai. Bénultság, értelem, ösztön
A fejlődésfolyamat általános eszméje. A növés. A széttartó és egymást kiegészítő hajlamok. A haladás és az alkalmazkodás jelentése 94
Az állat és növény viszonya. Az állati élet sémája. Az állatiság kibontakozása 101
Az élet fejlődésének nagy irányai: bénultság, értelem, ösztön 127
Az értelem eredeti működése 143
Az ösztön természete 153
Élet és eszmélet. Az ember látszólagos helye a természetben 165
Az élet jelentéséről. A természet rendje s az értelem formája
Az élet problémájának viszonya a megismerés problémájához. A filozófiai módszer. Az ajánlott módszer látszólagos körbenforgása. A fordított módszer valóságos körbenforgása 172
Az anyag és az értelem egyidejű kifejlődésének lehetősége. Az anyagban rejlő geometria. Az értelem lényeges működése185
A rendetlenség eszméjének elemzésén alapuló ismeretelmélet vázlata. A rend két szembenálló formája: a nemek problémája és a törvények problémája. A rendetlenség és a két rend 203
Teremtés és fejlődés. Az anyagi világ. Az élet eredetéről és rendeltetéséről 227
Ami lényeges és ami esetleges az életfolyamatokban és a fejlődés mozgásában. Az emberiség. A test élete és a szellem élete 229
A gondolkodás mozgófényképes gépezete és a gépszerűség illúziója. Egy pillantás a rendszerek történetére. A valóságos alakulás és a hamis fejlődéstan
A semmi és a változatlanság eszméinek elemzésén alapuló vázlatos kritikája a filozófiai rendszereknek. A lét és a semmi 248
Az alakulás és a forma. Platon és Aristoteles. A modern tudomány és Descartes, Spinoza és Leibniz, parallelizmus és monizmus 271
Kant kritikája. Spencer evolucionizmusa 322
Henri Bergson művei 335
Henri Bergson műveinek magyar fordításai 336

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Fordító

Dr. Dienes Valéria

Sorozat

Az Akadémiai Kiadó Reprint sorozata

Kiadás éve

1987

Oldalszám

338