Lendvai: A filozófia története

Ár: 400 Ft

Megvásárolható

Kategória:

TARTALOM:

Előszó a második kiadáshoz 5
Bevezetés 7
Ókor 41
Keleti filozófia 41
Az antik filozófia kezdetei 42
Az antik fölvilágosodás 52
Az athéni klasszikus filozófia 59
Az antik filozófia válsága és fölbomlása 65
A kereszténység 70
Középkor 76
A preskolasztika és a korai skolasztika 77
A nagyskolasztika 84
A későskolasztika 89
Az újkori filozófia kezdetei 92
Naiv természet- és társadalomfilozófia 93
Bacon 96
Descartes 98
Pro és kontra Descartes. Spinoza. Leibniz 102
A fölvilágosodás 105
Az angol fölvilágosodás megalapozása: Locke 107
Berkeley, Hume, a skót iskola és az utilitarizmus 116
A fölvilágosodás a kontinensen 129
A német klasszikus filozófia 142
Kant 143
Fichte 153
Schleiermacher és Herbart. Schelling 156
Hegel 159
Az ifjúhegeliánusok 175
A polgári filozófia válsága és fölbomlása 180
A pozitivista áramlat 183
Az irracionalista áramlat 199
Új metafizikák és metafizika-kritikák. A filozófia negatív megszületése 226
Időrendi táblázat 259
Névmutató 271
Fogalommutató 277

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző