Madarász Tiborné, Ruzsa Imre: Modális és intenzionális logika

Ár: 2000 Ft

Megvásárolható

Kategória:

E tankönyv eredményes használatának előfeltétele a BEVEZETÉS A LOGIKÁBA (Pólós László – Rúzsa Imre) c. egyetemi jegyzetben foglalt tananyag alapos ismerete, elsajátítása. Részletezve: Ismerni kell az idézett tankönyv törzsanyagát (1. – 10. fejezet), továbbá a Függelék 1. és 2. fejezetét (F1, F2) , illetve ezekből legalább az F1.1, F1.2, F1.6, F2.1, F2.2 szakaszokat.
A jelen tankönyvben rendszeresen hivatkozunk az idézett jegyzetre, éspedig a &#039,BL&#039, kóddal. így pl. BL:6-3 a Bevezetés a logikába jegyzet 6. fejezetének 3. szakaszára utal, BL:F2.2 pedig a Függelékének &#039,F2.2&#039, jelzésű szakaszára.
Egyéb irodalmi forrásmunkákra a szerző családi nevével és a megjelenés évszámával hivatkozunk, pl. &#039,KRIPKE 1959&#039,. A kötet végén található Irodalomjegyzékben megtalálja az olvasó a részletes bibliográfiai adatokat.
Tankönyvünk szerkezetéről a Tartalomjegyzék ad részletes tájékoztatást. A kötelező tananyagot az előadó tanár jelöli ki. Megjegyezzük, hogy e tankönyv anyagának tömör kivonatos feldolgozása megtalálható a BL:F3, F4 fejezeteiben.
E tankönyv Rúzsa Imre Klasszikus, modális és intenzionális logika c. munkájának (Akadémiai Kiadó, 1984) felhasználásával készült.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Kiadás éve

1992

Oldalszám

264