Marcus Aurelius: Elmélkedések / Kétnyelvű

Előjegyezhető

Kategória:

A világirodalom egyik legszebb, legőszintébb, legmeghatóbb könyve. A római császári trónra emelkedett sztoikus filozófus, a Caligulák, Nerók és Domitianusok utóda az olvasó előtt formálja, tökéletesíti személyiségét. Az életnek újból és újból felmerülő problémáival kapcsolatban lelkiismeretvizsgálatot tart s elmélkedéseinek eredményét feljegyzésekben foglalja össze. Páratlan látvány, midőn a világ ura ismét és ismét nekifeszül, hogy lelkét az emberi gyarlóságok béklyóiból kiszabadítsa, hogy embertársai javára biztosítani igyekezzék az igazság, az igazságosság érvényesülését. Még ma is, hosszú évszázadok után különlegesen nagyszerű élmény együtt lenni ezzel a tiszta, őszinte lélekkel, kinek mondanivalója mindig időszerű volt s az is marad: hirdeti és saját példájával igazolja, hogy az élet és világ zűrzavara fölé csak a bensőséges élet, a lélek jósága és tisztasága, de főleg az emberszeretet segítségével emelkedhetünk. Gondolatvilága még mindig él, s mindaddig friss hatású marad, amíg emberek lesznek, akik az egyéi és közösségi élet vonalán fogékonyságot mutatnak az emberi méltóság, a belső szabadság értékeivel szemben.

TARTALOM:

Bevezetés
Marcus Aurelius: Elmélkedések 1
Függelék 260
Névmutató 263

Készleten
Kiadó

Kötés típusa

Szerző