Szondi Lipót: Ember és sors

Előjegyezhető

Kategória:

TARTALOM:

Ember és sors 5
A kényszersors és a választott sors 9
A sorsanalízis fő irányelvei 16
Az öröklött vagy kényszersors 16
Az én- vagy választott sors – én-analízis 16
A karaktersors 22
A mentális sors 23
A szociális sors 24
Az ösztön- vagy érzelmi-indulat sors 25
A szellemsors 34
A sors fenomenológiája: sorsradikálék és sorskörök 39
A tudattalan nyelvei: a szimptóma, a szimbólum és a választás 43
A tudattalan szimptómanyelve 46
A tudattalan szimbólumnyelve 46
A tudattalan választásnyelve 55
A családi tudattalan 60
A genotropizmus törvénye 62
A családi tudattalan felismerése 66
Az emberré válás útja 85
A tudattalan mint az emberi lét legmélyebb fundamentuma 91
Az ember a freudi pszichoanalízisben 93
Az ember az adleri individuálpszichológiában 94
Az ember a jungi analitikus pszichológiában 95
Az ember a sorspszichológiában 97
Az emberkép strukturális analízise a mélylélektanban 105
Az emberkép struktúrája Freud pszichoanalízisében 105
Az emberkép struktúrája A. Adler inviduálpszichológiájában 108
Az emberkép struktúrája C. G. Jung analitikus pszichológiájában 109
A jelenvalólét analízise, analízis a psziché “bennefoglaltatásával” 113
Az emberkép struktúrája a sorspszichológiában 116
Az emberré válás jövőképe 119
Epilógus 123

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző