Dr. Verő Ivánné: A leltározás, a leltárértékelés, a selejtezés rendje 2003

Ár: 3000 Ft

Megvásárolható

Jelen kézikönyv hatodik kiadását veszi kezébe a Tisztelt Olvasó!
Az ismételt átdolgozást a téma iránti fokozott érdeklődésen túl indokolja, hogy az 1991. évi XVIII. számú számviteli törvény 1997. és 1998. évre vonatkozó módosításának következtében
-jelentősen megváltoztak a vállalkozások eszközeinek és forrásainak összetevői,
-különösen a Saját tőke szerkezete,
-a vásárolt eszközök beszerzési árának, a saját előállítású eszközök előállítási értékének megállapításánál számos új tényezőt kell figyelembe venni,
-változtak a céltartalékképzés elvei,
-a térítés nélkül, ajándékként, hagyatékként kapott eszközöket – az eddigi tiltás ellenére – állományba kell venni.

A törvény értelmében annak hatálybalépését követően a vállalkozásoknak az ugyancsak kötelezően kialakítandó számviteli politika keretében el kell készíteniök – egyebek mellett –
-az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatát, valamint
-az eszközök és források értékelési szabályzatát.
Az 1998. január 1-jei módosítások közül kiemelkedők:
-az immateriális javaknál fogalmi és időbeli elhatárolást érintő,
-a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi telephelyeinél = a saját tőkét, = az apportot, = az átterhelt költségeket érintő,
-a külföldi szállítónak devizában adott előleg értékelését érintő,
-az egyévnél hosszabb lejáratú értékpapír értékelését érintő,
-az importbeszerzés céljára meglévő deviza, valuta értékelését érintő,
-a tárgyi eszközök értékében le nem vonható áfa érték meghatározását érintő, – a beruházásra és a készletre adott előlegek értékelését érintő változások.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző