Bakacsi Gyula: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment

Előjegyezhető

Kategória:

„Legfőbb érték az ember – tartja a mondás, amihez vezetői fejjel gondolkodva rögtön hozzátehetjük azt is, hogy a „legfőbb érték forrása az ember. Olyan gazdaságfejlődési korszak küszöbén állunk, amelyben a szervezetek világában a pénzben kifejezhető üzleti érték közvetlenül összekapcsolódik az emberi értékekkel: csak azok a szervezetek lesznek sikeresek és növelik a tulajdonosi hozzáadott értéket, amelyek egyben fejlődési lehetőséget, vonzó feladatokat, kihívást és személyes sikert kínálnak alkalmazottaiknak. Könyvünkben az ilyen vállalatok emberi erőforrás menedzsmentjének elveit, működési modelljét, rendszereit mutatjuk be. Meggyőződésünk, hogy e korszakhatár átlépésével a vezetés egész filozófiája megváltozik, amelyben az emberi erőforrás menedzsmentnek központi, stratégiai szerepe lesz. Ez a változás nem áll meg az emberi erőforrás menedzsment funkciójának határain, hanem kisugárzik más szervezeti rendszerekre, funkciókra, folyamatokra és struktúrákra. A könyv új szemléletben közelít az emberi erőforrás menedzsmenthez. Felveti a szervezet üzleti stratégiájának megvalósításából következő szakmai dilemmákat, bemutatja a munkaköröket felváltó munkavégzési rendszereket, a munkaerő-áramlás folyamatát, és részletesen foglalkozik a teljesítményértékelés, a javadalmazás, a fejlesztés, a szervezeti változások és a szervezeti tanulás (felső) vezetői szintű kérdéseivel. Ez a könyv a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézete által gondozott, Magyarországon az alapoktatásban széles körben használt tankönyvsorozatba illeszkedik (Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés, Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés, Antal-Mokos Zoltán-Balaton Károly-Drótos György-Tari Ernő: Stratégia és szervezet). E könyvsorozat kötetei 2005-2006-ban a Scientia Kiadó gondozásában az erdélyi magyar nyelvű közgazdászképzést segítő tananyagokká válnak. Köszönettel tartozunk a kiadónak, hogy felkarolta e könyvsorozat erdélyi kiadását. Tankönyvünk a vezetői munka egy újabb részterülete – a stratégiai emberi erőforrás menedzsment – megalapozását szolgálja. Ennek tárgyalása során építünk és támaszkodunk a sorozat köteteire, a kérdéskör jellegéből fakadóan legszorosabban mégis Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés ( Scientia Kiadó, 2005) című tankönyvéhez kapcsolódunk, amely a szervezeti magatartás általános, alapszintű kérdéseit elemzi, és számos olyan kérdést és problémát vet fel, amelyek szervezeti gyakorlatban az emberi erőforrás menedzsmenthez tartoznak. Ezért ez a tankönyv a Szervezeti magatartás és vezetés című könyv szerves folytatásának tekinthető, számos tekintetben az ott megalapozott ismeretek továbbfejlesztését, gyakorlati vezetői problémákhoz és feladatokhoz kapcsolódó részletesebb kifejtését jelenti. A sorozat szelleméhez hűen építünk a rendre és visszautalunk a sorozat korábbi köteteiben definiált fogalmakra és koncepciókra, nem megváltoztatva , nem újradefiniálva azok jelentését, értelmezését. A sorozatban eddig meg nem jelenő alapfogalmakat természetesen definiáljuk, és tárgyaljuk más ismert koncepciókhoz való kapcsolódásukat.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző