Kornai János: Gondolatok a kapitalizmusról

Előjegyezhető

Kategória:

A kötetben olvasható négy tanulmány a kapitalizmus számos fontos és időszerű kérdésével foglalkozik: a piac működési formáival, a túlkereslet és a túlkínálat a hiány és a többlet jelenségeivel, a foglalkoztatással és a munkanélküliséggel, a jövedelemelosztással és a társadalmi szolidaritással. Noha a témák sokfelé ágaznak el, a kötet írásait szorosan összekapcsolja a közös megközelítés és a tudományfilozófia, amely Kornai János eddigi munkásságát is jellemezte. A szerző újra és újra visszatér a szocialista és a kapitalista rendszer összehasonlítására, kidomborítja a kapitalizmus kedvező vonásait, ám szembenéz annak visszásságaival is. A szerző azzal a céllal írta meg ezt a művet, hogy a kapitalista rendszer és a közgazdaságtan problémáinak kritikus újragondolására késztesse az olvasót.

TARTALOM:

Táblázatok jegyzéke 9
Ábrák jegyzéke 11
Bevezetés 13
I. Innováció és dinamizmus. Kölcsönhatás a rendszerek és a technikai haladás között
1. Bevezetés 29
2. Kapitalizmus, szocializmus és a technikai haladás 31
3. Az átalakulás és a technikai haladás felgyorsulása 49
4. A történelmi valóság visszatükröződése az emberek gondolkodásában 59
5. Összefoglaló megjegyzések 69
II. Hiánygazdaság – többletgazdaság. A piac elméletéről
1. Bevezetés 73
2. A termékek és szolgáltatások piaca i a többlet reprodukálásának mechanizmusa 78
3. A termékek és szolgáltatások piaca – fogalmi eszköztár és mérési metodika 91
4. A munkaerő piaca – a többlet reprodukálásának mechanizmusa 109
5. A pozitív leírás és a kauzális elemzés összefoglalása 128
6. A többletgazdaság hatása és értékelése 146
7. Eltérések az általános sémától 164
8. Személyes utószó 180
Függelék. A termelést akadályozó tényezők a magyar iparban, 1987-2010 181
III. Liberté, Egalité, Fratemité. Gondolatok a szocialista rendszer összeomlását követő változásokról
1. Bevezetés 187
2. Liberté 188
3. Égalité 194
4. Fraternité 199
5. Előrejelzés? 205
IV. Marx ecy kelet-európai értelmiségi szemével
1. Bevezetés 209
2. Ami Marxhoz vonzott 211
3. … és ami kiábrándított a marxi gondolatokból 214
4. Intellektuális felelősség a szocialista rendszerért 217
5. Ami tovább él Marx tanaiból 222
Hivatkozások 227
A kötetben közölt írások korábbi publikációinak adatai 237
Névmutató 239
Tárgymutató 242

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző