Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság / A szerző lánya által dedikált

Ár: 1500 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Domokos Pál Péter (1901-1992), az állás nélkül maradt fiatal tanár 1929-ben Székelyföldről elindult Moldvába, hogy ott a Bartók Béla által ismeretlennek minősített csángó népzenét feltárja. Az útja során tapasztaltak azonban rádöbbentették arra, hogy nem elégedhet meg a moldvai magyarok élő népi kultúrájának feltérképezésével, hanem meg kell ismertetnie a közvéleményt történelmükkel és sorsukkal is. Így lett A moldvai magyarság egyrészt izgalmas, tudományos nyomozás egy sokáig elfelejtett népcsoport múltjában, másrészt tényfeltáró bemutatása az ezerkilencszáz húszas-harmincas évek valóságának. A könyv 1931-ben került először sajtó alá Csíkszeredában, s 1987-ig öt, egyre bővülő kiadást ért meg. Mostani, a hagyatékból kiegészített megjelentetésével Domokos Pál Péter születésének 100. évfordulóját ünnepeljük – ismét az olvasóközönség elé bocsátva a hozzáférhetetlensége miatt ritkaságnak számító történeti, néprajzi és szociográfiai alapművet.

TARTALOM:

A Kiadó előszava 5
A moldvai magyarság története 9
Magyarország és Kunország a XI-XIII. században 11
Kunország területén két vajdaság alakul 37
Husziták, protestánsok és katolikusok Moldvában 49
A „de Propaganda Fide” megalakításáról a XVIII. század közepéig 62
A madéfalvi veszedelemtől a XIX. század végéig 83
A moldvai magyarság településtörténeti adatai 125
Moldvai útjaim 147
Adalékok a moldvai magyarság történetéhez és néprajzához 231
IX. Gergely pápa levele Róbert esztergomi érsekhez (1227) 233
IX. Gergely pápa levele Béla ifjabb királyhoz (1227) 234
IX. Gergely pápa levele a dominikánusok magyarországi perjeléhez (1227) 235
Anonymi descriptio Europae Orientális (1308) 236
Bruti Bertalan levele Anibal nápolyi érsekhez (1588. január 14.) 240
Johannes Künig Schönhonianus levele a Jézus Társaság
generálisához (1588. szeptember 30.) 242
Warssevvicius levele a páter provinciálishoz (1588. október 24.) 246
Bruti Bertalan levele Anibal nápolyi érsekhez (1588. október 26.) 250
Bruti Bertalan levele Anibal nápolyi érsekhez (1590. március 1.) 252
Bruti Bertalan levele XIV. Gergely pápához (1591. január 18.) 255
Andrea Bogoslavich jelentése Moldváról (1623) 257
Diódat Péter jelentése Moldváról (1641) 259
Ismeretlen jezsuita jelentése Moldváról (1644) 288
Codex Bandinus (1646-1648) 299
A csíksomlyói obszerváns ferencesek levele a „de Propaganda Fide”-hez
(1670. július 18.) 436
A „de Propaganda Fide” által Moldvába küldött missziós főnökök, prefektusok névsora (1623-1895) 438
Petrás Ince János levelei ismeretlen személyhez 441
Az onesti Betlehemes-játék (Preszekár György elmondása szerint) 450
Kendertermesztés Trunkon (Magyari Antalné elmondása szerint) 454
Lakodalom Trunkon (Szabó Ferenc leírása szerint) 457
A halászás módja a Szeret és a Beszterce folyók össze gyűlésénél Trunkban (Szabó Ferenc leírása szerint) 457
Az 1930. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS ADATAI 490
Jegyzetek 504
Az első kiadás előszava 526
A második kiadás előszava 527
A harmadik kiadás bevezetése 528
Az ötödik kiadás előszava 530
Bibliográfia 532
A moldvai helységnevek mutatója (Szalay Olga) 548

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző