Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság / dedikált

Ár: 4000 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Domokos Pál Péter, az állás nélkül maradt fiatal tanár 1929-ben Székelyföldről elindult Moldvába, hogy ott a Bartók Béla által ismeretlennek minősített csángó népzenét felderítse. Az útja során tapasztaltak azonban rádöbbentették arra, hogy nem elégedhet meg a moldvai magyarok élő népi kulturájának feltérképezésével, hanem meg kell ismertetni a közvéleményt történelmükkel és sorsukkal is. Így lett A moldvai magyarság egyrészt izgalmas, tudományos nyomozás egy sokáig elfelejtett népcsoport múltjában, másrészt tényfeltáró bemutatása a húszas évek valóságának. A könyv 1931-ben került sajtó alá először Csíkszeredában, és tíz év alatt négy kiadást ért meg.

TARTALOM:

Előszó 5
A moldvai magyarság története 9
Magyarország és Kunország a XI-XIII. században 11
Kunország területén két vajdaság alakul 39
Husziták, protestánsok és katolikusok Moldvában 52
A “de Propaganda Fide” megalakításától a XVIII. század közepéig 67
A madéfalvi veszedelemtől a XIX. század végéig 89
A moldvai magyarság településtörténeti adatai 138
Moldvai útjaim 161
Adalékok a moldvai magyarság történetéhez és néprajzához 261
IX. Gergely pápa levele Róbert esztergomi érsekhez (1227) 263
IX. Gergely pápa levele Béla ifjabb királyhoz (1227) 264
IX. Gergely pápa levele a dominikánusok magyarországi perjeljéhez (1227) 265
Anonymi descriptio Europae Orientalis (1308) 266
Bruti Bertalan levele Anibal nápolyi érsekhez (1588. január 14.) 270
Johannes Künig Schönhonianus levele a páter provinciálishoz (1588. szeptember 30.) 273
Warssewicius levele a páter provinciálishoz (1588. október 24.) 277
Bruti Bertalan levele Anibal nápolyi érsekhez (1588. október 26.) 281
Bruti Bertalan levele Anibal nápolyi érsekhez (1590. március 1.) 284
Bruti Bertalan levele XIV. Gergely pápához (1591. január 18.) 287
Andrea Bogoslavich jelentése Moldváról (1623) 289
Diodat Péter jelentése Moldváról (1641) 292
Ismeretlen jezsuita jelentése Moldváról (1644) 323
Codex Bandinus (1646-1648) 334
A csíksomlyói obszerváns ferencesek levele a “de Propaganda Fide”-hez (1670. július 18.) 480
A “de Propaganda Fide” által Moldvába küldött missziós főnökök, prefektusok névsora (1623-1895) 482
Petrás Ince János levelei ismeretlen személyhez 485
Az onesti Betlehemes-játék (Preszekár György elmondása szerint) 495
Kendertermesztés Trunkon (Magyari Antalné elmondása szerint) 499
Lakodalom Trunkon (Szabó Ferenc leírása szerint) 502
Az 1930. évi népszámlálás adatai 521
Az első kiadás előszava (1931) 536
Jegyzetek 537
Bibliográfia 555
A moldvai helységnevek mutatója (Szalay Olga) 567

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző