Dr. Kós Károly: Tájak, falvak, hagyományok

Ár: 1390 Ft

Megvásárolható

Kategória:

E kötet – az 1972-ben megjelent Népélet és néphagyomány után – különböző tájakkal ismerkedő, falujáró útjaimon tett néprajzi megfigyeléseimet tartalmazza. Olyan feljegyzések, feldolgozások ezek, amelyek meghaladva lapjaink és folyóirataink felvevőképességét, a közlés egyedüli módjának önálló kötetben való egybeszédesük mutatkozott.
A néprajztudomány alapvető sajátos módszere, hogy éppen mivel az élő népi műveltséget a megfelelő korok fejlődési eredményének tekinti, a részletesen és pontosan megfigyelhető, beszédes élő jelenségekből, adatokból indulva ki, ezek változatainak összehasonlításával, sokoldalú elemzésük és értelmezésük segítségével nyomul visszafelé a fejlődés vonalán, következtet az egyre korábbi formákra és létrehozó okokra, alkulásuk körülményeire.
A tudomány adatokra, tények ismeretére, megfigyelésekre épül, ezeken alapul minden további elemzés, összefüggéseket feltáró vizsgálat, összefoglaló munka. Elegendő adat, tény ismerete híján a kutatómunka megtorpan, s az ennek dacára végzett spekulációk még ha hoznak is látszateredményeket, olyan károkat tehetnek a tudományos köztudatban, amelyeket esetleg csak nemzedékek munkájával lehet ismét helyrehozni. Elsősorban e felismerés késztet arra, hogy a népi hagyományok iránti közérdeklődés és a néprajzi kutatás örvendetes hazai fellendülése idején e kötetben tegyem közzé Fekete-Körös völgyi, hétfalusi, moldvai csángó, csíki, Dorohoi környéki vidékeken végzett megfigyeléseimet, abban a meggyőződésben, hogy ezek a gyűjtések épp adatközlő jellegük folytán hasznos szolgálatot tehetnek a kutatásnak. /Dr. Kós Károly/

TARTALOM:

Bevezetés 7
Fekete-Körös-völgyi gyűjtés (1948) 12
Hagyományos foglalkozások 12
Telek, ház, lakás 20
A tárkányi kapu 36
A fazekasság emléke Kisnyégerfalván 45
A szűcsmesterségről 49
A magyar népi öltözetről 60
Társadalomnéprajzi feljegyzések 65
Jegyzetek 77
Hétfalusi szekeresség (1947) 80
A hétfalusi szekeresség feltételei 80
A szekeresfalvak 83
A fogat 85
Az áru beszerzése 89
Utazás 93
A szekeresség hanyatlása 96
Befejezés 98
Jegyzetek 100
Csángó néprajzi vázlat (1949) 103
Gazdálkodás 105
Népi ipar 141
Közlekedés, vásár 163
Település, építkezés, lakás 170
Öltözet 199
Összefoglalás 210
Jegyzetek 213
Csíki fazekasfalvak és fazekasságuk (1950) 218
Bevezetés 218
Fazekasfalvak 220
Az agyag 234
Korongolás 239
Díszítés 245
Égetés 253
Készítmények 259
Értékesítés 268
Jegyzetek 274
Bibliográfia 275
Régi paraszttelek, ház és lakásbelső Dorohoiban (1970) 277
Bevezetés 277
Település, telek 281
Gazdasági épületek 286
Lakóház 293
A tüzelő 302
Bútorok 309
Egyéb berendezési tárgyak 315
Összefoglalás 322
Jegyzetek 324
Vásárok és vidékek (1947-1962) 326
Hajdani torockói vásárok 331
Járai vásárok 335
A páncélcsehi vásár 340
Hídalmási nagyvásárok 350
Csíkszentdomokosi sokadalmak 354
Kászoni sokadalmak és árusok a századforduló táján 356
Nyárádszerdai nagyvásárok 362
Hunyadi híres vásárok 366
Régi alparéti vásárok 371
Vásárok és piacok a régi Kolozsváron 375
Jegyzetek 380
Helynévjegyzék 382

Készleten
Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Kiadás éve

1976

Oldalszám

385