Kőhegyi Mihály [et al.]: Múzeumi kutatások Csongrád megyében 1986

Ár: 2000 Ft

Megvásárolható

Kategória:

TARTALOM:

Bevezető
Régészet és embertan
Kőhegyi Mihály: Bálint Alajos (1902-1983) 5
Farkas Gyula: Temetési rítus és nemiség 12
Vörös Gabriella: Későszarmata – hun kori település emlékei Bordány határából 17
Kürti Béla: Csongrád megye avar kori település emlékei Bordány határából 17
Horváth Ferenc: Még egyszer a szegedi kőbárányról 34
Lőrinczy Gábor: Szegvár területének X-XI. századi településtörténeti vázlata 44
Numizmatika
Nagy Ádám: Kísérleti program numizmatikai lelőhelyek számítógépes feldolgozásához 52
Történelem
Rózsa Gábor: A török ellen vívott fegyveres harc nyomai kéziratos térképeinken 58
Tóth Ferenc: Giba Antal felmérése Makó belterületéről 1824-ben 65
Nagy Vera: A szentesi takácscéh jegyzőkönyve 68
Zombori István: Az orgonakészítő Kováts István önéletírása 81
Csányi István: A szentesi örökváltság teljesítése 88
Marjanucz László: A szegedi zsidóság a reformkori összeírások tükrében 94
Giday Kálmán: A szegedi szecesszió általános problámái 99
Tóth István: Hlinka, Andrej (1864-1938) Szegeden 105
Sipos József: Az 1922-es nemzetgyűlési választások Szegeden 109
Erdélyi Péter: Az 1931. évi országgyűlési választások Csongrádon 122
Halmágyi Pál: Makó és környékének felszabadulása a Historia Domusok tükrében 130
Wiegand Gyula: A “Dolgozók és iskolákért” mozgalom Nagy-Szegeden 137
Néprajz
Juhász Antal: Adatok a 18-19. századi alföldi ház konyhai tüzelőberendezéséhez 144
Szűcs Judit: “A nagyokhoz semmik se vótunk” (Társadalomvizsgálat Csongrádon) 161
Markos Gyöngyi: Szerelmi jóslások Makón és környékén 169
Fejér Gábor: Két paraszti munkaeszköz (tiló és szőlőprés) készítésmódjának vizsgálata 179
Bárkányi Ildikó: Iskolás korú gyermekek csoportos játékai Csongrádon 187

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző