Népi kultúra – népi társadalom

Ár: 500 Ft

Megvásárolható

Kategória:

A kötet az eposz, illetőleg az epikus műfajok több csoportjának történeti, filológiai és folklorisztikai vonatkozásairól szóló tanulmányokat tartalmaz . A szerzők tanulmányaikban az emberiség legkorábbi írásos emlékeitől napjainkig nagy ívben fognak össze időben és térben egymástól messze eső témákat, rámutatna k az antik epika, a különböző történeti-nemzeti epikák és a jelen folklórkutatás eleven kapcsolataira. Összefoglaló értékelés olvasható az akkád epikáról és sumér forrásairól, valamint az óizraeli nemzeti eposz kérdéseiről. Több tanulmány foglalkozik a görögség epikájával és történeti összefüggéseivel, az egyik írás Homérosz és Vergilius világát hasonlítja össze. Az ókortudomány i írásokhoz szervesen kapcsolódnak a kaukázusi, az altáji török és mongol epika kérdéseivel foglalkozó tanulmányok , majd az albán ós cigány költészetről olvashatunk . A magyar folklór kapcsolódó kérdéskörében négy tanulmány segít eligazodni.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Közreműködő

Ortutay Gyula (szerk.)

Sorozat

A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi kutató csoportjának évkönyve VIII.

Kiadás éve

1980

Oldalszám

589