Antal László: Nyelvek nyomában

Ár: 400 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Nyelvi szempontból a világ minden képzeletet felülmúló tarkaságot mutat. Vannak világnyelvek, amelyeken sok millióan beszélnek, ismerünk holt nyelveket, tudunk olyanokról, amelyek terjedőben, s olyanokról, amelyek sorvadóban vannak.
Antal László, az ismert nyelvész arra vállalkozott ebben a kötetben, hogy felvázolja a világ nyelvi képét, megismertetve olvasóit a főbb nyelvcsaládokkal, ezek történelmi, irodalmi hátterével és földrajzi kiterjedésével, különös figyelmet szentelve az európai nyelveknek és kultúrának. A villanásszerűen felsorakoztatott adalékok mozaikjából átfogó kép kerekedik ki, felismerhetővé válnak a jövő nyelvi tendenciái is, amelyek a világnyelvek valamelyikének második nyelvként való használatára utalnak.

TARTALOM:

Nyelvek régen, ma és majd ezután 5
A világ főbb nyelvcsaládjainak kialakulása 14
Az indoeurópai nyelvcsalád kialakulása 39
Az uráli nyelvcsalád kialakulása 67
A sémi-hámi nyelvcsalád történelmi szétbontakozása 97
Viták, bizonytalanságok a kaukázusi nyelvek körül 128
Egy pillantás Ázsia nyelvi térképére 147
Európa nyelvei 169
És mi várható a jövőben? 208

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző