Bárczi Géza, Benkő Loránd, Berrár Jolán: A magyar nyelv története

Ár: 800 Ft

Megvásárolható

Kategória:

A mű nyelvünk történetét tekinti át a nyelvészeti eszközökkel kitapintható legrégibb időktől napjainkig. Bár érinti a magyar nyelv előtörténetét, a rokon nyelvi együttélés idejét, a fő súlyt nyelvünk önálló történetének megrajzolására fekteti. A magyar nyelvtörténet forrásainak bemutatása és felhasználásuk módszerbeli kérdéseinek tárgyalása után sorra veszi a nyelvrendszer különféle részlegeinek történetét: nyelvünk hangfejlődését, szókincsbeli és szerkezeti változásait. Mindezen részlegek összefoglalásaként általános áttekintést is ad a magyar nyelv életének egészéről, népünk történetéhez, a gazdasági, társadalmi, művelődési változásokhoz fűződő viszonyáról. A mű végén a magyar nyelvtörténetírás rövid áttekintése található. – A munka elsősorban egyetemi tankönyvnek készült, de haszonnal forgathatja a nyelv kérdései iránt érdeklődő művelt olvasó és különösen a magyar szakos pedagógus.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző