Bábosik István, Mezei Gyula: Neveléstan

Ár: 800 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Bevezetés 13
Bábosik István: A nevelés elmélete és gyakorlata
A nevelés szerepe a társadalom és ez egyén életében – a nevelés értelmezése 17
A nevelés mint értékközvetítő tevékenység 17
A konstuktív életvzetés megalapozása a nevelési folyamatban 19
A nevelés értelmezésének változásai – nevelési irányzatok 25
Modellváltás a nevelés értelmezésében 25
Alapvető nevelési modellek a XX. században 29
A XX. századi nevelésfelfogás tükröződése a főbb nevelési irányzatokban 32
A XX. századi nevelésértelmezések szintézisének lehetősége 36
A nevelés folyamata 39
A nevelési folyamat strukturális sajátosságai 39
A nevelési folyamat mint tevékenységszervezési folyamat 48
A magatartás és a tevékenység személyiségbeli alapjainak fejlesztése a nevelési folyamatokban 65
A jellem fejlesztése és fejlődése a nevelés folyamatában 65
A jellem fejlődését meghatározó tényezők 72
Az önfejlesztő aktivitás szükségleteinek kialakítása a nevelési folyamatban 78
A nevelés hatásrendszere és módszerei 91
A közvetlen (direkt) nevelő hatások forrásai 91
A közvetlen (direkt) nevelési módszerek funkciója és rendszere 94
A közvetett (indirekt) nevelő hatások forrásai 107
A közvetett nevelési hatásrendszer irányításának elvei és módszerei 117
A közvetett (indirekt) nevelési módszerek funkciója és rendszere 125
Jegyzetek 153
Mezei Gyula: A közoktatás és köznevelés rendszertana
Bevezetés 165
Az iskola feladata, működése, önállósága 169
Az iskola szolgáltató intézmény 169
Az iskola fenntartása 170
Nem önkormányzati fenntartású iskolák 174
Az iskola vezetése, szervezete és működése 176
Az iskola önállósága 180
A pedagógusok az iskolában 189
A tanár kiemelkedő szerepe 189
A hátrányos helyzetű tanulók segítése 194
A pedagógusok jogai 197
Az iskolarendszerről: alapelvek, a fejlődést meghatározó tényezők 209
Az iskolaszervezet alapelvei 209
A közoktatási szervezet tagoltsága 210
Az iskolák fokok szerint 212
A hazai oktatásiintézmény-rendszer történetisége 215
Törvény az új közoktatási rendszerről 224
Az iskolarendszert alakító tényezők 229
Az iskolák irányítása, ellenőrzése 247
A önkormányzat oktatási ellátási kötelezettsége 259
Az oktatási ellátási kötelezettség általában 259
A megyei és fővárosi önkormányzatok saját hatásköre 259
Befejezésül 269
Jegyzetek 271

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző