Cséfalvy Zoltán: A tudástársadalom kiépítésének forrásai Magyarországon

Ár: 1350 Ft

Megvásárolható

Kategória:

TARTALOM:

Bevezetés 1
I. A TUDÁSTÁRSADALOM KIÉPÜLÉSE A VÁROSOKBAN AZ EZREDFORDULÓN 3
1. Globális városhierarchiák 4
2. A geodesign 7
2.1. A „ kék banán” 7
2.2. „Francia banán” és „német púp” 9
2.3. A „közép-európai bumeráng” 11
II. a tudástársadalom kialakulásának forrásai a térszerkezetben 13
1. A regionális arányok „helyreállítása” 14
2. Radikális területi átrendeződés az ipari térszerkezetben 15
3. A regionális fejlődés paradoxona: kiegyenlítődés a differenciálódásban (a „Budapest-hatás”) 17
4. Az új térszerkezet 21
4.1. Nagytérségi, megyei tagoltság 22
4.2. Kistérségi különbségek 23
4.3. Települési szintű dinamika 26
III. A TUDÁSTÁRSADALOM SZELLEMI FORRÁSAI 31
1. A tudás, a tehetség és az erkölcs kora 31
2. Az erkölcs a szellemi vagyon alapja 33
3. A szorgalom mint a tudástársadalom alapja 35
4. A tudástársadalom oktatási alapja 37
5. A tudástársadalom erkölcsi alapja 42
6. A tudástársadalom kiépülésének kulcsa 45
IV. A TUDÁSTÁRSADALOM ÉS A MUNKAERŐPIAC 47
1. Piaci átmenet és a munkaerőpiac 47
2. A nemzetgazdasági szakágazatok fejlődésének alakulása 1995-1999 között 52
2.1. Az 1997-ben jól, illetve rosszul teljesítő ágazatok 53
2.2. A felzárkózók és a lemaradók 57
2.3. Az összesített rangsor 62
2.4. A vállalkozások várakozásai a szakágazatok jövőbeli fejlődésével kapcsolatban 1999-re 65
3. A munkával kapcsolatos értékek változása a munkaerőpiacon, illetve ezek tükröződése az álláshirdetésekben 68
3.1. A minta összetétele 70
3.2. Az elemzési szempontok 73
3.3. A munkaerőpiac jelzései a tudástársadalom kiépüléséről Magyarországon 82
ÖSSZEFOGLALÓ 85
AJÁNLÁSOK 92
MELLÉKLETEK 95
Munkaerő-piaci közvetítők 97
A multinacionális cégek humánpolitikája 103
A tartalomelemzéshez használt kategóriák kiválasztási szempontjai és belső tartalmuk 122
FÜGGELÉK 123
FI. táblázat
A gazdasági fejlettség területi különbségei a kilencvenes évek második felében 125
F2. táblázat
A lakossági jövedelmek területi különbségei a kilencvenes években 126
F3. táblázat
A munkanélküliség területi alakulása a kilencvenes években 127
F4. táblázat
A lakossági hálózati infrastruktúra fejlődése a kilencvenes években 128
F5. táblázat
A kistérségek tipizálására használt mutatórendszer 129
F6. táblázat
A városok jövedelempozíciójának változása 1988-1997 között (az 1988-as jövedelemszint sorrendjében) 134

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző