Dr. Nagy Sándor: A tanulás pedagógiai kérdései

Ár: 450 Ft

Megvásárolható

Kategória:

TARTALOM:

A kérdés társadalmi jelentősége
Mit értsünk a tanulás pedagógiai kérdésein?
A tanulással kapcsolatos helyzet diagnózisa
A tanulás pedagógiai kérdéseinek irodalma
A komplex tanulás-fogalom műveleti rétegei, tanulás és metodikai kultúra
Az ismeretek és műveletek tanulása
Milyen mintákat, serkentéseket és tanácsokat jelenthet a tanítási óra az ismeretek és műveletek tanulása tekintetében?
A tanítás motiválása
A tények differenciált elemzése
A tananyag részekre bontása, tagolása
Az egyéni tanulás lehetőségeinek biztosítása
Az alkalmazások arányának növelése
Az házi feladatok előkészítése, az önálló tanulás instruálása, eljárásmódjainak megismertetése
A pszichomotoros készségek tanulása
A tanulás mint képességfejlesztés
A társadalmilag szükséges magatartásformák tanulása
Viselkedés, viszonyulás, magatartásformák tanulása a tanítási órákon
A proszociális magatartás tanulása: az “empatic learning”
A “rejtett” curriculum: a szociális magatartásformák vizsgálatának kísérleti eredményei
A taneszközök szerepe a “didaktizált” és a szociális tanulásban (összefoglalás)
Irodalomjegyzék

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző