Falus Iván (Szerk.): Didaktika (P)

Előjegyezhető

Kategória:

Részlet a könyvből:
A didaktika az oktatás elmélete. Elnevezése a görög didaszkó, didaszkein (tanítok, tanítani) szóból származik. A fogalma pedagógiai irodalomban ezt az elnevezést 1632, Comenius Didactica Magna (Nagy Oktatástan) című könyvének megjelenése óta használják.
Comenius a morvaországi Nivnicében született, szülei a hajdani Magyarországról vándoroltak oda.
Munkásságában központi helyet foglalt el a pansophia eszméje. A pansophia célja, hogy mindenkinek egyaránt útmutatót nyújtson. Véleménye szerint ez egy tévedésektől és játékoktól mentes filozófia, mely a tudományok tudományát adhatja a szétforgácsolt ismeretek helyett. Comenius 1650-1654 között Sárospatakon tanított. Itt lehetősége volt a gyakorlatban is kipróbálni, megvalósítani korábbi pedagógiai elképzeléseit. Meglepően gazdag e rövid idő alatt elkészült írásainak száma: Orbis Pictus, Schola ludus, A Panszofisztikus iskola tervezete stb.
A didaktika, vagyis az oktatás általános elmélete a neveléstudománynak az a részterülete, amely a tanításra-tanulásra vonatkozó törvényszerűségeket, alapelveket tárja fel és írja le…

Készleten
Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Alcím

Elméleti alapok a tanítás tanulásához

Kiadás éve

1998

Oldalszám

539