Az Európai Unió elsődleges joga

Ár: 1500 Ft

Megvásárolható

Az alábbi összeállítás az Európai Unió elsődleges joganyagát alkotó alapszerződések, valamint az azokhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek és nyilatkozatok és egyéb fontos okmányok magyar szövegét tartalmazza a csatlakozás után hatályos, a 2003-as csatlakozási szerződéssel bevezetett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatban.
Mivel a 2003-as csatlakozási szerződés, pontosabban a csatlakozási okmány bizonyos rendelkezések tekintetében a végleges módosítások hatálybalépését nem 2004. május 1- jére, hanem egy későbbi időpontra teszi, az átmeneti időszakra vonatkozóan pedig eltérő szabályokat állapít meg, ezek a rendelkezések a szövegben megfelelő megjegyzéssel ellátva együtt, egymás mellett szerepelnek. Hasonlóképpen beépítésre kerültek a szövegbe egyes olyan módosítások is, amelyeket a csatlakozási szerződés aláírása után fogadtak el, és e kötet várható megjelenésekor már hatályba lépnek, ahol ez az időpont későbbi, mint 2004. május 1-je, ott ezt külön jelöljük. E megoldások célja mindkét esetben az, hogy a kötet megjelenésekor ismert és hatályos valamennyi módosítás egy szövegen belül megismerhetővé váljon.
Jóllehet a szövegek alapját a 2003. április 16-án Athénban aláírt csatlakozási szerződéshez csatolt, hitelesnek és véglegesnek elfogadott magyar szöveg alkotja, ebben a formájukban e szövegek semmilyen jogi kötőerővel nem bírnak, közreadásuk pusztán tájékoztatási célokat szolgál. Ennek oka egyrészt az, hogy ilyen egységes szerkezetű formában az alapszerződések szövege soha nem került hivatalos elfogadásra, másrészt pedig az, hogy kizárólag az alapszerződéseknek a Magyar Közlönyben törvénnyel is kihirdetett úgynevezett történeti változata bír jogi kötelező erővel.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző