Feitl István: A Magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyvei 1945-1947

Ár: 1200 Ft

Megvásárolható

Magyarország 1945-1947 között háborús vesztesként és megszállt országként a szövetséges nagyhatalmak, a Szovjetunió, az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia katonai ellenőrzése alatt állt. Az 1945. január 20- án aláírt fegyverszüneti egyezményben nemcsak katonai, de jogi, belpolitikai, jóvátételi és más kötelezettségeket vállaltunk, amelynek végrehajtását egy nemzetközi katonai szervezet, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) felügyelte. Ismert hogy a szervezet szovjet irányítás mellett, Vorosilov marsall, majd Szviridov altábornagy vezetésével Moszkva érdekeit igyekezett érvényesíteni Magyarországon. Alig tudunk azonban valamit arról, hogy az angol és amerikai fél milyen mértékben és hatásfokkal volt képes fellépni ezekkel a törekvésekkel szemben, hogy milyen kérdésekről folytak megbeszélések, miben voltak eltérőek az álláspontok, voltak-e viták, egyáltalán az angolszászok akarták és tudták-e ellensúlyozni a növekvő szovjet befolyást?
A kötet először teszi magyar nyelven hozzáférhetővé a SZEB legfelsőbb testületének moszkvai levéltárból hazahozott és fél évszázadig titkos jegyzőkönyveit. Most végre választ kaphatunk a fenti kérdésekre. Világossá válik, hogy miről és miről nem tárgyaltak a SZEB tábornokai, milyen érdekeket védtek a szovjet, az amerikai és az angol delegátusok, miben voltak ellentétek, miben vállallak konfliktust egymással a résztvevők. A kép összetett, a két és fél év alatt megtárgyalt közel 250 napirend a hazai politikai élet igen sok kérdését érintette. A fontossági sorban mégsem a Magvarország számára leginkább érintő kérdések kerültek előre. A szervezel önérdeke és a nagyhatalmi érdekek elsőbbsége ezúttal is érvényesült.
A kötet, melyet eddig kevéssé ismert képanyag gazdagít, mellékletében betekintést enged a szervezel alsóbb szintű és félhivatalos szféráinak működésébe is.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző