Lányi Gusztáv: Politika pszichológiai tükörben

Ár: 600 Ft

Megvásárolható

A rendszerváltás másfél évtizedének első politikai pszichológiai elemzése, a többi között ilyen témákkal a vizsgálati palettán: – Interjú egy erdélyi jezsuitával – Az 56-os kivégzettek gyermekei a Kádár-rendszerben – Beszélgetés egy volt tanácselnökével, aki jelenleg beosztott családgondozó – Bokros Lajos – politikus és/vagy szakértő? – A Kónya-Pető vita – A politikai blöff – A meggyőzés stratégiái a Horn-Orbán televíziós vitában – A Medgyessy-Orbán televíziós vita – Az internet mint politikai színpad – A MIÉP 2002. február 24-i tömegdemonstrációjának politikai pszichológiai vizsgálata – A magyar társadalom lelkiállapotának változásai a rendszerváltozás előtt és után – A politikai szimbólumhasználat egyéni-befogadói preferenciája és evolúciója.

TARTALOM:

Előszó: Politikai pszichológia – tanulás közben (Lányi Gusztáv) 7
I. POLITIKAI HELYZETEK ÉS TAPASZTALATOK 13
A (politizáló) másik ember megismerése 15
1. Kiss Zsolt Péter: Isten kutyája. Interjú Gadó Mihály erdélyi
jezsuitával 17
2. Körösi Zsuzsanna: Hallgatás és titok. Az 1956-os magyar
forradalom után kivégzettek gyermekei a Kádár-rendszerben 25
3. Kiss Judit: Szerepváltás. Beszélgetés „Sz” város volt
tanácselnökével, aki jelenleg egy Családsegítő Központ
beosztott családgondozója 59
II. POLITIKAI SZEMÉLYISÉG 63
Vezetők és karakterek 65
4. Pintér Róbert: Bokros Lajos – politikus és/vagy szakértő?
Motiváció-, tranzakcionális játszma- és etnometodológiai
elemzés 67
5. Németh József: Egy megyei közgyűlés tagjainak
önprezentációja önéletrajzaik alapján 111
6. Fónagy László: Polgármesteri politikai magatartás 118
III. POLITIKAI KONFLIKTUSOK 125
Viták és játszmák 127
7. Jüttner Ádám: A Kónya-Pető vita 130
8. Balogh Gábor: A politikai blöff 155
9. Kovács Melinda: Titkok és játszmák. Az Országgyűlés
Megfigyelési Bizottsága 1999. március 19-i alakuló ülésének
tranzakcionális elemzése 180
IV. VÁLASZTÁS – KAMPÁNY 205
Választói magatartás és a befolyásolás „kis technikái” 207
10. Karácsony Gergely: Információ és választói döntés 210
11. Csigó Péter: A meggyőzés stratégiái a Horn-Orbán televíziós
vitában 227
12. Littvay Levente: A választási kampány pszichológiája
a 2002-es magyarországi parlamenti választások fényében 241
13. Vas Eszter: A Medgyessy-Orbán televíziós vita 258
14. Mátyus Sándor: Az „elektronikus kampányolás”
szociálpszichológiai elemeinek kritikai vizsgálata 280
15. Sánta Diána: Az internet mint politikai színpad 286
V. TÖMEG(LÉLEKTAN) ÉS POLITIKA 293
Tömeghelyzet és politikai magatartás 295
16. Haász János: Tömeghangulat és közvélemény. A Kisgazdapárt
“kormánybúcsúztató” nagygyűlése 1996. március 14-én 298
17. Ablaka Gergely: Egy várakozó reményei és kudarca. A MIÉP
2002. február 24-én, a Köztársaság téren tartott
tömegdemonstrációjának politikai pszichológiai vizsgálata 308
18. Tamás Veronika: Tömeg és identitás. A 2002-es választás
tömegeseményeinek pszichológiai elemzése 342
VL POLITIKAI KULTÚRA 355
Hagyományok, mentalitások, szimbólumok 357
19. Mihályi Zsolt: Politikai változás és a társadalom „lelke” 360
20. Komeiner Lívia: A magyar társadalom lelkiállapotának
változásai a rendszerváltozás előtt és után 373
21. Forgács Anita: Egy „helyi” politikus. Pillanatképek
a (politikai) mindennapok életvilágából 384
22. Koudela Pál: A politikai szimbólumhasználat egyéni befogadói preferenciája és evolúciója 387
23. Szigeti Barna: Demokrácia és internet 408
Utószó: Mi(lyen) a mi politikai pszichológiánk? (Lányi Gusztáv) 419

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző