Pszichiátria és emberkép

Előjegyezhető

Kategória:

A hazai olvasók többsége előtt ismeretlen világot nyit meg ez a kötet. A kórlélektan filozófiai és embertani alapjaival foglalkozó mű magyar nyelven még nem jelent meg, különösen nem a tárgy klasszikus műveinek gyűjteményes kötete.
A könyv bevezetőjében Pethő Bertalan, a szerkesztő, a pszichiátriai emberképet kísérli meg sokoldalúan felvázolni, különös tekintettel a régi kérdésre: a szervek működésének zavara-e a betegség, vagy az ember a maga egészében beteg.
A tanulmányok által érintett területek közé tartoznak az észlelés kóros formái, az alaklélektan nézőpontjából megközelítve, a gondolkodászavarok, a tudat és a tudattalan kérdése, a személyiség kóros megváltozása, egészen a pszichiátria társadalmi vonatkozásaiig.

TARTALOM:

Bevezetés 9
Karl Jaspers: Általános pszichopatológia 45
Bevezetés. 4. §: Módszerek 45
A lelki élet megérthető összefüggései (megértő lélektan) (Ford.: Huszár Ilona) 69
Alak és egész: az élménymező alakváltása 87
Klaus Conrad: Az előalak fogalma és jelentősége az agypatológiában (Ford.: Simkó Alfréd) 92
Paul Matussek: Vizsgálódás a tévelyészrevevésről (Ford.: Huszár Ilona) 107
A Cogito problémája: Gondolkodászavarok 117
J. S. Kasanin: A fogalmi gondolkodás zavara szkizofréniában (Ford.: Meggyes Katalin és Ungvári Gábor) 121
Norman Cameron: A szkizofrén gondolkodásmód kísérleti elemzése (Ford.: Meggyes Katalin és Ungvári Gábor) 128
Karl Kleist: Az analógiás zavarról (Ford.: Simkó Alfréd) 138
A tudat és a tudattalan 147
Henri Ey: A tudat meghatározása (Ford.: Moussong-Kovács Erzsébet) 152
Klaus Conrad: A tudattalan mint fenomenológiai probléma (Ford.: Simkó Alfréd) 164
A személyiség megváltozása 189
Ernst Kretschmer: A személyiség felépítése a pszichoterápiában (Ford.: Bitter István) 193
G. de Clérembault: A szellemi üresjárat (mentális automatizmus) meghatározása (Ford.: Kelemen András) 208
Struktúrák és rendszerek 218
Nikolai Petrilowitsch: A struktúrafogalom a pszichológiában és a pszichopatológiában (Ford.: Simkó Alfréd) 229
Kurt Goldstein – Martin Scheerer: Absztrakt és konkrét viselkedés (Ford.: Meggyes Katalin és Ungvári Gábor) 241
Filozófiai-antropológiai megközelítések 253
Ludwig Binswanger: Az ember helye a pszichiátriában (Ford.: Csorba János) 261
Eugéne Minkowski: A szkizofrénia (Ford.: Kelemen András) 281
Jürg Zutt: A Jelenvaló Lét rendjei és jelentőségük a pszichiátria számára (Ford.: Csorba János) 302
Eric Sternberg: Az egzisztencialista és modern nyugati pszichiátria más antinozologikus irányzatainak bírálatához (Ford.: Huszár Ilona) 333
Eugéne B. Brody: Kulturális, szimbolikus és értékelemek a deviáns magatartás társadalmi etimológiájában (Ford.: Gerevich József) 350
Pszichiátria és társadalom 337
Sohan Lal Sharma: A nozológia kialakulásának történelmi háttere a pszichiátriában és a pszichológiában (Ford.: Gerevich József) 382
H. M. van Praag: Az antipszichiátria tudományos alapjai (Ford.: Gerevich József) 397
Epilógus 435
Glosszárium 441

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző