• Minden termék
  • Pszichológia
  • Anna Moir, David Jessel: Női agy – férfiész

Anna Moir, David Jessel: Női agy – férfiész

Ár: 800 Ft

Megvásárolható

Kategória:

A férfiak mások, mint a nők. A két nem csak abban egyforma, hogy ugyanahhoz a fajhoz, az emberhez tartozik. Biológiai és tudományos értelemben is téved vagy hazudik, aki azt állítja, hogy a férfi és a nő egyforma képességekkel, készségekkel és magatartásformákkal rendelkezik.
A férfiak és a nők azért különböznek, mert agyuk jellege is különbözik. Az életműködések és az érzelmek e fő szabályozószerve a férfiaknál másképpen szerveződött, mint a nőknél. Mivel pedig agyuk más módon dolgozza fel az információkat, mást tartanak fontosnak, és másként is viselkednek.
A nemek különbözőségének kutatása az elmúlt évtizedben rohamléptekkel haladt előre. Az orvosok, a biológusok, a pszichológusok egész sereg tényt tártak fel, amelyekből már kirajzolódik a kép – és ez a kép a két nem megdöbbentően nagyfokú eltéréséről árulkodik.
Férfi és nő boldogabban élne, ha mindkettő tudomásul venné, hogy különbözik a másiktól. Akkor mindannyian a nemek különbözőségének kettős pillérére építhetnénk életünket, s végre felhagyhatnánk annak hiábavaló bizonygatásával, hogy férfi és nő egyformának teremtetett. Férfi és nő különbözik, és ezen semmiféle utópisztikus képzelődés nem változtathat

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző