Edward Westermarck: Az emberi házasság története

Ár: 1300 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Az emberi házasság történetét a többi között Darwin, Spencer, Morgan, Lubbock, Letourneau vizsgálta. E tekintélyek nézetét oly módon egészíti ki és módosítja Westermarck, hogy tizenhét évvel ezelőtt A. R. Wallace, a még akkor ismeretlen finn tudós mellett e szavakkal foglalt állást: »Előre megkockáztatom ama nézetet, hogy az elfogulatlan gondolkodók ítélete e vitakérdések legtöbbjében az újítónak kedvez majd, ki legelismertebb íróink némelyikével szemben oly merészen mond különvéleményt«.
A lefolyt idő igazat adott e föltevésnek. Mindenekelőtt szerző forrásai, idézése módjának föltétlen megbízhatósága nyert igazolást. Ép ezért nem tartom már szükségesnek az idézett művek címét és a lapszámot föltüntető jegyzetek közlését. Ezzel a fordítás terjedelme lényegesen csökkent, a szakirodalom iránt érdeklődő magyar olvasó pedig az idézett művek betüsoros mutatójában megtalálja a szerző egész fegyvertárát. Másrészt a majdnem két évtizedes bírálat Westermarck némely föltevésének nagy valószínűségét igazolta. E kérdéseknél – eredeti promiszkuitás, nemi kiválasztás, stb. – ma már nem szükséges az adatok ama nagymérvű halmozása, mely ismétlődésekre vezet. Ezért csak a lényegesebb tényeket emelem ki. A vitatott kérdéseknél ellenben az összes bizonyítékot közlöm. A különben kisszámú rövidítés csak az adatokra vonatkozik : az elméleti részek teljesek. Fordításom e módszere, azt hiszem, megfelel tudományos és gazdasági viszonyainknak: a tények szociológiájához nem szokott magyar közönség így könnyebben birkózik majd meg ezzel az alapvető munkával és az angol eredetinél (melynek 14 sh. az ára) jóval olcsóbb áron szerezheti azt meg.
A társadalomtudományokban kevésbbé járatok olvasónak azt ajánlom, hogy mindenekelőtt e mű XXIV., összefoglaló fejezetét olvassa el.
E fordításom az 1901-ben megjelent harmadik angol kiadás után készült. Szíves átnézéseért dr. Madzsar József úrnak mondok köszönetet.
Budapest, 1908 május 10.
Harkányiné Weiser Ella.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa
Szerző

Fordító

Harkányiné Weiser Ella

Sorozat

Szociológiai Könyvtár

Kiadás éve

1910

Oldalszám

352