Félix le Dantec: A biológiai filozófia elemei

Ár: 1500 Ft

Megvásárolható

Kategória:

A dolgok logikai egymásba kapcsolódásától ragadtatva, tíz év óta oly sok és sokféle kérdéssel foglalkoztam, hogy hasznosnak tartom egy pillanatra megállapodni, még pedig úgy saját magam, mint ama közönség érdekében, mely fejtegetéseimet követni szíves volt. Igy kissé megállapodva, újra lélegzethez jutok, mialatt tekintetemet a megtett útra vethetem. Örömmel ragadtam meg tehát az alkalmat, amelyet Duncan kanzaszi egyetemi tanár nyújtott, aki azzal tisztelt meg, hogy a The New Knowledge című gyűjteményes kiadása számára a biológia szintetikus bemutatását kérte tőlem. Jelen könyvemben a francia közönségnek jóformán ugyanazt a munkát mutatom be, mely Londonban és New Yorkban a The Nature and origin of Life cím alatt jelent meg.
Nem lépek fel azzal a szándékkal, hogy háromszáz oldalon újjáalakítsam az egész biológiát, csak annak módszereit akarnám leszögezni és ezen kötet első felét teljesen ezen kisérletnek szentelem. A kötet második könyvében foglalt tények csakis az elsőben kifejtett módszerek megvilágítására szolgálnak. Egyébként mindenkor csak a harc után jövünk rá valamely új tudomány módszereire. Minekutána tapogatódzva keresgéltünk és valamely eredményhez eljutottunk, akkor megkeressük azt az útat, amely legkönnyebben vezet el ahhoz az eredményhez. Kézenfekvő dolog, hogy ezt az útat nem ismerhettük fel, mielőtt még nem tudtuk, hogy merre is megyünk tulajdonképpen.
Visszatekintés közben vettem észre, hogy két – egymást kiegészítő – eredményre jutottam és hogy az ember ezen két különböző eredményre két, egymástól különböző módszer segélyével jut rá.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Fordító

Lorenc Viktor

Sorozat

Szociológiai Könyvtár

Oldalszám

203