Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből

Előjegyezhető

Kategória:

A szegénység bizonnyal azok közé a társadalmi jelenségek közé tartozik, amelyről még sokáig nem beszélhetünk múlt időben – ha kialakulásának, hatásának, újratermelődésének megértéséhez elengedhetetlen is a történeti elemzés. Ferge Zsuzsa izgalmas, szenvedélyes, alapos tanulmányában ennek a vitathatatlan jelentőségű, ám mindeddig kevéssé vizsgált társadalmi ténynek adja szinte monografikus leírását – a kiegyezéstől napjainkig: választ keresve arra, mit is jelent a szegénység, alakulását miféle tényezők befolyásolják, a hatalom, a tudomány, a társadalmi mozgalmak miféle hatást gyakorolhatnak rá – s milyen intézkedésekkel enyhítheti a súlyát a mindenkori politikai eszményekből levezetett szociálpolitika. A felrázó és lebilincselő tanulmány társadalmunk súlyos problémájával szembesít – olvasókat, döntéshozókat, érintetteket és kívülállókat egyaránt.

TARTALOM:

Bevezető meggondolások 5
A tanulmány célja 5
A szegénységről 11
A szegénység alakulása Magyarországon 17
1867-1914 23
1920-1944 34
A II. világháború utáni első évek 43
1949-1956 47
1957-től máig tartó szakasz 54
A szegénység alakulására ható erők 65
A kiegyezés utáni negyedszázad 65
A tudomány szerepe 66
A hatalom “rendcsinálási” igénye 69
A társadalmi mozgalmak 71
A monarchia forradalomba torkolló válsága 74
Közvetlen összefüggés mozgalmak és politika között 75
A progresszív gondolat 82
Két háború között 88
A munkásság és a szociálpolitika 92
Ami történt 92
Az ideológiai és tudományos alapok 97
A szegénypolitika 108
A parasztság, mezőgazdasági szegénység 126
A földkérdés 126
A falu egészségügye, társadalombiztosítás 134
A “produktív szociálpolitika” 139
1945-1948: a koalíciós évek 149
1949-1952: a “rejtett fordulat” után 156
1957-1977: a szociálpolitika csendes feltámadása – elmélet és gyakorlat szétválása 167
A szociálpolitika fejlődése 167
Társadalomkutatás és érdekmozgások 172
A gazdaságilag nehezedő időszak: 1978-tól máig 174
Az életszínvonal alakulása 174
Mozgások a szociálpolitika körül 184
Mit gondolnak az állampolgárok? 184
Társadalmi mozgalmak 191
Társadalomkutatás 194
A politika változásai 196
Tanulságok, dilemmák, következtetések 199
Jegyzetek 230
Köszönet 279

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző