Erdei Ferenc: Város és vidéke

Ár: 2000 Ft

Megvásárolható

Kategória:

“Életem java felét a társadalom tudományos vizsgálatában töltöttem el – írja önmagáról könyve utolsó fejezetében Erdei Ferenc. – Megtanultam néhány idevágó tudományág módszereit és tolvajnyelvét, s több-kevesebb sikerrel alkalmaztam is ezeket a történelmileg változó társadalom felderítésében. Mi jött ki mindebből? Több-kevesebb és többé-kevésbé fontos részismeret a társadalomról: gazdaságról és igazgatásról, városról, faluról és tanyáról, parasztságról és termelőszövetkezetekről és a nagyvilágról. Akár elégedett is lehetnék, ám éppenséggel nem vagyok az.
Életem másik java felét eltöltöttem a társadalom megváltoztatásáért folytatott politikai küzdésben. Parasztpolitikusként kezdtem és végzem, de eközben sokféle fronton harcoltam: gazdaságpolitikában és tudománypolitikában, értelmiségi mezőnyben és a munkás-paraszt szövetségben, a szocializms kivívásáért és szocialista építésünk sokféle aprómunkájában a földreformtól a közigazgatás reformjáig. E tekintetben is lehetnék elégedett… Ám a nyugtalanság itt sem marad el: elvek és rendszerek vajon úgy valósultak meg a gyakorlatban, ahogyan harci szándékainkban hittük? Bizony nem, s a történelem szakadatlan pótvizsgáinak is alá kell vetnünk magunkat.”
“Fiatalabb író- és tudóstársak összefogtak, hogy újból felfedezzék Magyarországot. Ebbe a sorba álltam be én is – mondja új könyvéről Erdei Ferenc -, egy emberöltővel korábbi felfedezés terhével a vállamon. S hogy a vállalkozás könyörtelenül komoly legyen, szülőföldemet választottam tesztanyagul: ahol felnőttem, s ahová mindig visszatértem; itt nincs mentségem, hogyha tévedek valamiben; itt kötelességem tudni mindent. A szándék, mely ebben vezérelt, nyilvánvaló: társadalomismeretben is, eszmék és a valóság összefüggéseében is a legszigorúbb kontrollt kerestem.
Feltett kérdésekkel indultam, s ezekre feleletet kaptam. Szeged és vidéke ebben a történelmi pillanatban sok és tanulságos választ adott kérdéseimre. Ebben a könyvben tulajdonképpen konkrét észlelések összegezéseiről van szó, amelyek dokumentum jellegűek, s érvényük és értékük is így értelmezendő.”

TARTALOM:

Kérdések és feleletek
Szeged város és vidéke
Szeged a városok csillagrendszerében 17
Szeged város és vidéke 19
Megye, járás, város, község 26
Munkahelyek 30
Lakóhelyek 37
A történelmi pillanat 45
A nagy tiszai árvíz 1970-ben 49
Szeged
Szeged színképe 59
Főtér és piac 65
Szegedi lakótelepek 69
Kertek a város körül 75
A város peremén 82
Szegedi tanyák 88
Mezőgazdasági Termelőszövetkezetek Szegeden 95
A szegedi tanyákon húzódik a front 105
A szegedi paprika 113
Az iparosodás hullámai 118
Régi és új gyárak 125
A munkásosztály Szegeden 133
Értelmiségiek egymás között 143
Szeged – kulturális központ 149
Tápé 155
Szatymaz 161
A torontáli sarok 165
Pusztaszer 168
Kistelek és vidéke 174
Hódmezővásárhely
Hód-mező-vásárhely 181
Hódmezővásárhely és vidéke 189
Vásárhelyi termelőszövetkezetek 198
Állami gazdaság Hódmezővásárhelyen 204
A város iparosodása 211
A piac Vásárhelyen 218
A város és kulturális intézményei 225
Vásárhelyi művészet 230
A város új korszaka 238
Makó
A város múltja és jövője 247
A város képe 254
“Városháza” “Megyeháza” 262
A makói hagyma 272
A makói termelőszövetkezetek 277
Az ipar Makón 290
Makó mint iskolaváros 296
Régi és új értelmiség Makón 303
“Hagymaház” – Művelődési ház 310
A szülőház változásai 314
A Maros-part 318
Makó és Szeged között 325
Három község – hat gazdaság 331
Termelőszövetkezeti egyesülés Apátfalván 335
Egykori dohánykertész-községek 341
Szentes
Az egykori megyeszékhely 374
Gyárövezet Szentesen 354
A szentesi termelőszövetkezetek 360
A szentesi zöldség 371
Új városközpont 374
Vidéki értelmiség 377
Mindszenti kubikosok 382
Szocialista “mintaközségek” 387
Csongrád
A megye névadó városa 399
A termelőszövetkezeti front Csongrádon 405
A város ipara 411
Lakótelepek 415
Csongrádi-Tisza-partok 421
Csanyteleki kertek 424
Község a pusztában halastóval és állatvásárrral 428

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző