Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja és A belső várkastély

Előjegyezhető

Kategória:

Akár fontosság, akár időrend szempontjából tekintsük is a dolgot, Szent Terézia művei között első helyen áll Önéletrajza, s így összes műveinek sorozatát azzal kellene kezdeni. Habár azonban annak a fordítása is régóta készen van, bizonyos körülmények arra kényszerítenek bennünket, hogy ettől a sorrendtői eltérjünk. Legyen elég azt az egyet megemlítenünk, hogy az Önéletrajznak Soós István atyától való régebbi fordítása elfogyott ugyan, de nekünk például, s bizonyára kívülünk sokaknak megvan, s így a mi szempontunkból annak kiadása nem annyira sürgős. Későbbre hagyva tehát ennek kinyomatását, A Tökéletesség Útját és a Belső Várkastélyt bocsátjuk ezennel a nyilvánosság elé.
Szent Terézia műveinek eredeti szövegkiadásairól és fordításairól részletesebben beszámoltam a Szent Terézia és a karmeliták című, két esztendeje megjelent műben. Az abban foglalt adatokra utalva az olvasót, itt csak annyit akarok megemlíteni, hogy ez a fordítás az 1915-iki, Burgosban megjelent kritikai szövegkiadás alapján készült, a jegyzetek tekintetében pedig egyrészt ugyanezt, másrészt pedig és sokkal inkább az 1907-iki, Párisban kiadott francia fordítást tartottam szem előtt. Ez utóbbi segített ki olyan esetekben is, mikor az eredetinek helyenkint elavult spanyol nyelve és korunkban szokatlan fordulatai miatt egyébként nehezen tudtam volna megtalálni a megfelelő magyar kifejezést.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Fordító

Ernő atya

Sorozat

Jézusról nevezett Szent Terézia összes művei

Kiadás éve

1979

Oldalszám

491