Almásy József: A tízparancsolat a közéletben

Ár: 400 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Az újkori racionalizmus függetlenítette a politikát az erkölcstől. Hozzájárult ehhez természetesen az egységes világnézet hiánya is, mely a renaissance óta minden vonatkozásban éreztette hatását, megbontotta Európa szellemi egységét és megteremtette a laikus államot. A renaissance klasszikus emlékeken fejlődött etatizmusa is ebben az irányban befolyásolta a fejlődést: az állam a legfőbb érték, minden más értéknek, minden más érdeknek az állam érdeke szerint kell idomulnia, az államérdekhez kell alkalmazkodnia s az erkölcsiség normája, az erkölcsi megítélés alapja is csak az államérdek lehet. Ezt az etatizmust – a reformáció és ellenreformáció vallásos gondolkodású reakciója után – átvette a forradalomból származó liberális állam is a felvilágosodott abszolutizmus közvetítésével és a népszuverénitás alapján szintén az abszolút értékű és öncélú állam elméletét hirdette. A modern szociális állam hasonlóképpen elutasít magától minden erkölcsi kötöttséget s igényt tart az egész élet irányítására; a lét minden síkjára nézve illetékesnek tartja magát.
A mózesi kinyilatkoztatásból származó tízparancsolatot ősidők óta a legelemibb, természetünkben adott erkölcsiség rövid, népszerű foglalataként tiszteli az emberiség…

TARTALOM:

A tízparancsolat 5
Előszó 7
Az erkölcsi norma 9
Istenhit és közösség 19
Az első parancsolat, mint az emberrang biztosítéka 41
Istenhit a politikában 55
Felelősség és tekintély 81
Az emberi élet értékelése 107
A lélek szolgasága 117
Tulajdonjog és szociális kérdés 129
Becsület 155
Rendetlen vágyódások 157
A tízparancsolat sorsa 185

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző