Dieter Boddenberg: Kérdéseim – Isten válasza

Ár: 500 Ft

Megvásárolható

Kategória:

A SZERZŐ ELŐSZAVA MI A CÉLJA ENNEK A KÖNYVNEK, ÉS HOGYAN KELETKEZETT?
Minden ember életében számtalan olyan kérdés van, amely feleletre és személyes megoldásra vár. Lényegében attól függ a boldogság és a megelégedettség, hogy megtaláljuk-e ezeket a válaszokat.
Így van ez a keresztyéneknél is. Náluk ezekhez – a világban való sajátos helyzetüknél fogva – még egy sereg egyéb kérdés is járul, ugyanakkor sok olyan probléma megszűnik, amely mások számára nagy jelentőségű. Míg az Istennel személyes kapcsolatban nem álló emberek bizonyos nagyon lényeges kérdésekre – természetesen a keresztyének szemszögéből – siralmas vagy hamis választ találnak csupán, addig a keresztyén ember boldognak mondhatja magát, hiszen .életének lényeges kérdéseire az Úrtól hiteles, végső feleleteket nyerhet.
Isten adta az Ő Igéjét. Ebben válaszol mindazokra a döntő kérdésekre, amelyeken az ember üdvössége, boldogsága és békessége múlik. Mivel a legtöbb ember – sőt sok keresztyén is – ezeket a válaszokat alig ismeri, ezért van annyi nyitott kérdés. De senki ne essék abba a hibába, hogy a Bibliát valami lexikonszerű kézikönyvnek tekintse, amelyet csak fel kell ütni a megfelelő helyen, és máris kezünkben van az esetünkre vonatkozó részletes válasz.

TARTALOM:

A szerző előszava 5
Kit nevezünk „keresztyéninek? 7
Mit jelent tulajdonképpen „hinni”? 9
A keresztyén ember és a gyülekezet 11
Mikortól tartozik az ember a gyülekezetbe? 13
Kapcsolatom a Bibliával 14
Hogyan lehet számomra kedvessé a Bibliám? 16
Az imádkozásról 19
Testhelyzetünk imádság közben 22
A keresztyén ember és a megengesztelődés 23
A keresztyén ember és a tévtanítások 25
Munkám értelme 26
Mit kell a keresztyén embernek a pályaválasztásnál
meggondolnia? 28
És a munkabér kérdése? 30
Milyen és mekkora áldozatot hozzak Istenért? 31
Hobbi és szabadidő a keresztyén ember életében 33
Idő és időbeosztás 34
Hogyan tekintek erőmre és egészségemre? 36
Ifjúkor és öregkor keresztyén szemmel 37
És ha szenved, vagy beteg az ember? 39
A keresztyén ember
és a „változás korá”-nak nehézségei 40
A keresztyén ember szemben az élet
és halál kérdésével 42
A keresztyén ember és az öngyilkosság 44
Barátság és társadalmi érintkezés
a keresztyén ember életében 45
A keresztyén ember életstílusa 47
Öltözködés és divat a keresztyén embernél 49
A keresztyén ember és a tulajdon 51
A keresztyén ember és a javak helyes felhasználása 52
Tulajdonképpen mit tehet a keresztyén ember? 54
Keresztyén ember létemre táncolhatok-e? 55
Örvendezhet-e a keresztyén ember? 57
A háború és béke kérdése 58
A keresztyén ember és az állam 60
Az állammal szembeni engedelmesség határai 62
A keresztyén ember joga és a bíróságok 64
Ha a keresztyén emberrel igazságtalanság történik 66
A keresztyén ember viszonya a művészethez
és a zenéhez 67
A filozófia kérdése 68
A keresztyén ember és a természettudományok 79
A keresztyén ember álláspontja az asztrológiával
és a horoszkóppal szemben 72
Mi a házasság? 73
A házasság értelme és célja 75
A házastársak egymáshoz való viszonya 76
Miért nyugszik a keresztyén házasságon
különleges áldás? 78
Mikor kezdődik a házasság? 79
És miért kell az anyakönyvvezető elé menni? 81
Hogyan találom meg a házastársamat? 82
Ki lehet a házastársam? 83
A házasság előtti intim kapcsolatok? 85
A korai házasságról 87
És ha nem találok társra? 88
És a válás? 89
A vegyes házasság kérdése 92
Tanácsok asszonyok számára,
akiknek hiteden férjük van 93
Mi a család? 98
Szülők és gyermekek közti kapcsolat 99
A családtervezés
és a születésszabályozás kérdéséről 101
A keresztyén ember és a nevelés feladata 103
A gyermek önkifejlesztése és önmegvalósítása 106
Az úgynevezett női egyenjogúság kérdéséhez 107
A keresztyén asszony és szolgálata a gyülekezetben 109

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző