Dr. Schneider Frigyes: Katolikus családi nevelés

Ár: 900 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Ezt a könyvet elsősorban a művelt katolikus szülőknek szántam és azoknak, akik azokká akarnak lenni, tehát az érett katolikus férfi és női ifjúságnak. Remélem azonban, hogy azoknak is hasznára lesz, akik hivatásszerű vagy önkéntes szociális és nevelő munkájukkal az ifjúságot a házasságra nevelik, vagy a szülők iskolájában tanítanak. Ennek a célnak megfelelően e könyv nemcsak elméleti, tudományos nézőpontból tárgyalja a család kialakításának és a családi nevelésnek kérdéseit, hanem – bár tudományos alapon – irányítást is iparkodik adni ahhoz, hogy e kérdéseket saját családja körében kiki gyakorlatilag is megoldhassa. Nem abban találja azonban főfeladatát, hogy a nevelés gyakorlati eszközeit és fogásait mutassa be – bár ezekről is szót ejt -, hanem helyes képet és irányelveket akar nyujtani, hogy ezekkel a szülők mint nevelők, könnyebben és biztosabban érhessék el nevelői kötelességük lelkiismeretes és eredményes teljesítését.
E beállításból kifolyólag a szerző egyes helyeken csak arra szorítkozott, hogy a nevelés tipikus, formális lefolyását egy-egy példán mutassa be, hogy ezzel az olvasó önbizalomra tegyen szert s a nyert ismereteket hasonló feladatok megoldására önállóan felhasználhassa. Amit tehát a felületes szemlélő hiányosnak lát majd, az valójában a dolog lényegére vonatkozó tudatos és megokolt megszorítás. Nem tárgyaltam például egyenkint valamennyi gyermekhibát, hanem a gyermeki dac példáján mutattam be egy gyermekhiba kezelésének alaki lefolyását és az olvasóra bíztam, hogy a vázolt eljárást más gyermekhibák kezelésénél miként alkalmazza.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző