Gergely Jenő: A pápaság története

Előjegyezhető

Kategória:

TARTALOM:

Előszó 5
Mi a pápaság? 7
“Tu es Petrus…” 9
A kereszténység keletkezése és az ősegyház 9
Az episzkopális egyház kialakulása 13
Róma püspöke 17
A pápaság kialakulása Bizánc és a barbárok között 21
A constantinusi fordulat 21
A türelmetlen egyház 26
A pápaság a Nyugat-római Birodalomban 31
A pápaság a gót uralom és a bizánci restauráció alatt 36
I. Gergely pápa és utódai 39
A pápaság a kora középkorban 46
A frankokkal való szövetség létrehozása 46
A pápaság a frank császárság árnyékában 53
A pápaság a római nemesség hatalmában 59
A pápaság felemelkedése a német-római császárok segítségével 61
Reformpápák 64
A pápaság hatalmának tetőpontján: a keresztény középkor 70
VII. Gergely pápasága és az invesztitúraharc 71
A pápák harca a normannok és a rómaiak ellen 84
A pápák harca Barbarossa Frigyessel 85
A pápaság hatalmának csúcspontja: III. Ince 89
A pápa-császár-küzdelem utolsó felvonása 97
A pápák útja Avignonba 101
A pápák útja Avignontól Konstanzig. A késő középkor pápasága 108
Az avignoni pápák a francia király szolgálatában 108
A pápai bürokrácia kiépítése 112
A konciliarizmus kialakulása a pápa-császár-küzdelem utójátékában 115
Az avignoni pápaság hanyatlása 117
Pápa pápa ellen. A nagy nyugati schisma 121
A konstanzi zsinat 126
A konciliarizmus és a papalizmus küzdelmei 130
A pápaság az újkor hajnalán 135
A reneszánsz pápák 136
A pápaság harca a reformáció ellen 157
A Tridentinum pápái 164
Az ellenreformáció harcos pápái 171
A vallásháborúk korának pápái 181
A pápáság hanyatlása, a felvilágosodás, a felvilágosult abszolutizmus és a polgári forradalom korában 188
A pápák a Napkirály árnyékában 190
Harcban a koreszmékkel 197
A Piusok harca a francia forradalommal és Napóleonnal 207
A pápák a történelem ellenében 220
A Szent Szövetség pápái 220
A pápaság harca a liberalizmussal 225
A csalatkozhatatlan pápa csalódásai 229
Az I. Vatikáni Zsinat és következményei 236
A pápaság a polgári társadalom szövetségese 241
Új oldás és kötés 241
Az adaptáció zavarai 249
Háború és béke között 259
XI. Pius pápasága 263
Kiútkeresés és kiúttalanság 275
Napjaink pápasága 289
Az aggiornamento és a zsinat pápája 289
A zsinat és a fontolva haladás pápája 297
A “nevető pápa” 33 napja 308
A “lengyel pápa”: II. János Pál (1978-) 310
A pápák katalógusa 331
Egyetemes zsinatok 339
A pápaság történetének forrásai 341
A pápaságról szóló irodalomról 342
Irodalom 344
Névmutató 349

Készleten
Kiadó

Kötés típusa

Szerző