P. Halász Pius: Örök liturgia

Ár: 1200 Ft

Megvásárolható

Kategória:

„ Jöjj ás megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány jegyesét… Jeruzsálemet, mely a mennyből szállott alá. (Jel. 21, 10.)
E könyv gondolatai a zirci liturgikus napok vezérfonalául szolgáltak, ezért sem teljességre, sem eredetiségre nem tartanak igényt. Hogy mégis megjelennek nyomtatásban, annak családi vonatkozása van. Az 1942. év szent emlékezés a magyar ciszterciek számára. Nyolcszáz esztendővel ezelőtt hangzott föl először magyar földön a ciszterci liturgia. Rendünk azóta alázattal vállalta a tragikus magyar sorsot. Nehéz idők viharai húztak el fölötte is. Volt idő, mikor végleg elhallgatott zsolozsmáink szava. Korok jöttek, melyek idegenül, sőt ellenségesen állottak vele szemben. A jozefinizmus 1786-ban egyetlen tollvonással némította el Isten dicséretét kórusainkban. De Isten végtelen irgalmából ez is elmúlt s a tiszta tűz újból lángot vetett! Szent Rendünk eme nyolcszázesztendős szelleme előtt akar tisztelegni ez a szerény írás, és a hálás gyermek kegyeletét szeretné leróni a Genius Loci iránt.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző