Pajor András: Ormok és gyökerek

Ár: 1200 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Annak tudatában épül fel az erkölcsteológiának e mindeddig kidolgozatlan fejezete, hogy olyan olvasók kezébe is kerül, akik eddig erkölcstani és teológiai könyveket nem igen olvastak, de a hazafiság eszményéhez most bővebb, elmélyültebb megalapozást keresnek. Ezért is, és a jegyzet sajátságos gondolatmenetének érdekében is kerülnek az olvasó elé az ember erkölcsi alkatára vonatkozó alapfogalmak.
A téma könnyen belesodródhat patetikus, kizárólag érzelmekre ható kijelentésekbe, vagy retorikus megnyilvánulásokba, ha azonban a tudományos elemzésnél akarunk maradni, akkor ez a műfaj kizárólag értelmi megfontolásokat sorakoztat fel, kivételt esetleg az egyes más műfajokból vett idézetek képezhetnek.
A jegyzet megírásának aktualitása egy globalizálódó korban éppen az egyház küldetéséből fakad: a Biblia és a Szenthagyomány alapján megfogalmazott erkölcsi alapot teremteni az identitáshoz egészséges benső érzékkel ragaszkodó személyiségnek, családoknak, hívő közösségeknek. Éppen ezért e gondolatsorok tudatos igénye, hogy ne csak a magyarság számára legyenek használhatók.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző