Popper Péter: Az Írás – Az Újszövetség / Máté evangéliumától a Jelenések könyvéig

Ár: 1100 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Kétségtelenül a világtörténelem legnagyobb szellemi forradalma a kereszténység volt. A zsidóság története úgy is felfogható, mint előkészület a Megváltó fogadására: szellemi és testi tisztaság megteremtése, a megingathatatlan hit az egyetlen Istenben, a szigorú elzárkózás a pogány kultúráktól.
Könyvem első kötete az Ószövetséget próbálja közelebb hozni a mai emberhez. A mostani, második kötet középpontjában az Újszövetség áll, a négy evangélium, az apostolok cselekedetei és levelei, valamint a Jelenések könyve. Ezt az anyagot még kiegészítettem némely egyéb irat részletével is, hogy az érdeklődő olvasó képet kapjon a Krisztus utáni századok szellemi atmoszférájáról és a későbbi eretnekségek keletkezéséről.
Jézus soha nem írta le tanításait. Az életével, cselekedeteivel, beszélgetéseivel és szenvedéseivel tanított. Viszonylag kevés hiteles irat maradt fenn életművéről.
Azt remélem, hogy e kötetemen átragyog Jézus szellemi fölénye, ami a korszak minden alakja fölé emeli, rendíthetetlen hite és ereje, amely kizár jelleméből minden személyes gyűlöletet, valamint tanítványainak fiatalsága, lendülete, bátorsága, emberi nagysága és gyengesége egyaránt

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző