Regnier A.: Szent Márton élete

Ár: 4000 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Valamikor készülőben a szent rendek fölvételére, mikor a kegyelemhatások tudvalevőleg megélénkülnek és állandósulnak, egy buzdítás nagy bizalmat keltett lelkemben Szent Márton, a szombathelyi egyházmegye védőszentje iránt. A kegyelemnek ezt az ihletét növelte az a hangulatos ünneplés, melyben az egyházmegye évenkint részesíteni szokta mennyei pártfogóját. Élesztette azonfelül az a Storno művészi érzékét dicsérő képsorozat, mely a szombathelyi papnevelő hangulatos kápolnájának oltárképe. Az amiensi jelenet, mint Márton életszentségének kiindulója, és fölötte a nagy szent főpapi díszben, amint tekintetéről lesugárzik a szeretet az Úr Jézus iránt. Qui totis visceribus diligebat Christum regem. Egyik az ő követésének foglalata, a másik az ő pártfogásának záloga. E képsorozat köré fonódott éveken át egy eszményi munkakörnek minden rózsája és pár tövise. S az így keletkezett sokféle hatást színekre és hangokra váltotta és természetfölöttivé alakította az egyháznak szent Mártonra vonatkozó liturgiája.
A folyton élénkülő hatások ösztönöztek, hogy megírjam szent Márton életét. Minél többet foglalkoztam ezzel a csodálatos élettörténettel, annál nagyobb mélységet és gazdagságot tárt elém. S mivel a szenteket csak meg kell ismerni, hogy megszeressük őket, azzal a boldog vággyal folytattam munkálkodásomat, hogy mentül többen megismerjék és megszeressék a népszerű szentnek vonzó alakját.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző