Wimmer M. Anzelm: Az isteni tűz világa

Ár: 1800 Ft

Megvásárolható

Kategória:

E könyv buzdítani akar s nem tanítani. Ennélfogva csak annyi teológiai érvet nyújt Aquinói Szent Tamás munkáira támaszkodva, amennyi elkerülhetetlenül szükséges, hogy célját elérje.
Mint hitbuzgalmi irat, hézagot kíván pótolni.
Vallásos irodalmunk eddig túlságosan keveset foglalkozott a Szentlélek csodálatos világával és azok, akik mélyebb bepillantást akartak nyerni, kénytelenek voltak külföldi forrásokhoz fordulni.
Könyvünk ezen a hiányon óhajt segíteni. Szerényen feltárja a Szentlélek világába nyíló ajtót és inkább sejteti, mint megmutatja, mi rejlik mögötte. Szeretne úttörő lenni és arra indítani, hogy mások is közeledjenek az ajtóhoz, átlépjék a küszöböt, belepillantsanak a harmadik isteni személy működésének titkaiba és közöljék a látottakat. Csak gazdagítanák irodalmunkat, mélyítenék vallásos kultúránkat és emelnék lelki életünk nívóját.
Adja a Szeplőtelen Szűz, hogy isteni Jegyesét, a Szentlelket minél jobban megismerjük, szellemével elteljünk, tüzével megújítsuk életünket s lángba borítsuk a világot.
Zsámbék, 1941. Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén. A Szerző.

TARTALOM:

Bevezetés 3
Az isteni lélek
Az eljövetel
A tátongó űr 7
A várakozás 8
A beteljesülés 8
Felszakított ajtók 10
A hömpölygő áradat 11
Szeretet a Lélek
Az Atya és a Fiú szeretete 13
Termékeny szeretet 15
Csodálatos híd 16
Az emberiség megszentelődése 18
Nyughatatlan szeretet 20
Keresztény embertípus 21
Embereket faragó Lélek 22
Alkotó szervezés 23
Az isteni Lélek legszebb alkotása
A názáreti Szűz 25
Összehasonlíthatatlan remekmű 26
A szeretet kiváltságos eszköze 27
Az Istenanya érintetlensége 30
Csodálatraméltó anyaság 30
Az áldozat máglyája 32
Megdicsőülés 33
Az Istenanya kultusza 35
Az isteni Lélek szeplőtelen szolgálója
A Tűz szolgálata 37
A Szentlélek tüze 38
A lelkek szeretete 40
Az igazság világossága 43
A soha ki nem hűlő tűz 44
Az isteni Lélek szeme 46
Krisztus tüzes szándéka 47
Az isteni szenvedély
Krisztus munkatársai 48
A hívó szó 48
A hivatottak elindulása 49
A lelkek szenvedélyes szeretete 50
Csodálatos tűz 51
A világ elhalványuló káprázata 52
Teljes egyedüllét 54
A magányt betöltő Lélek 56
A lelkek vezetése 57
Állhatatos kitartás 58
Az isteni Lélek kedveltjei 59
Lélekjárás a világban
A Lélek és a világ 61
A Lélek nyomai a világban 62
A világban élő ember 65
A Szentlélek remekműve a világban 65
A Szentlélek egy másik remekműve 67
A magány áldozata 69
A folyton alkotó Lélek 71
A Lélek könyve
Az Írás varázsa 72
Az Írás méltósága 74
A könyvek Könyve 75
Az isteni Szerző stílusa 76
Az isteni Szerző mondanivalója 81
Az isteni Szerző szándéka 87
Az isteni Szerző sikere 89
Az isteni Lélek működése
A lelkeket kereső isteni Lélek
A Szentlélek feladata 93
A Szentlélek küldetése 94
Isten ajándéka 95
Isten temploma 97
Induljunk útnak 98
Az isteni Lélek bennünk lakozása
Szoros kapcsolatok 99
A kegyelem 99
Ki lehet a Szentlélek hajléka? 101
Az isteni Lélek bennünk lakozásának módja 102
Az isteni Lélek temploma 104
Az isteni Lélek lehellete a hét szentségben
A misztikus Krisztus-test élete 105
A Szentlélek a szentségekben 110
A lélek gyermekkora 111
Az érett kor küszöbén 114
A bűnbocsánat 117
Az Eucharisztia 121
A haldoklók szentsége 126
Az isteni Lélek szerepe a lelki életben
Az isteni Megváltó életalakítása 129
Mi az erény? 129
Hit. Remény. Szeretet 132
A sarkalatos erények 134
Az isteni Lélek a lelki életben 136
Az isteni Lélek ajándékai
Izaiás próféta szavai 137
Az isteni szeretet csodája 138
Az arsi plébános szavai 141
Az istenfélelem 146
Az áhítat 150
A tudomány 154
Az erő 158
A jótanács 164
Az értelem 167
A bölcsesség 170
Az isteni Lélek útja 174
Az isteni Lélek gyümölcsei
Érik a gyümölcs 175
A Szentlélek oltása 176
Szent Pál tanítása 176
A Szentlélek gyümölcseinek ellensúlyozó ereje 182
Az isteni Lélek stílusa
Változatosság az egységben 185
Erőteljes élet 187
Izzóan tüzes élet 190
Az érett és kiforrott lelkiség 194
A jövő Krónikása 198
Egy ütemben az isteni Lélekkel
A gyümölcs 201
A magasba ívelő vonal 202
Lelki elmélyülés 204
A kibontakozás 208
Az isteni Lélek útja 210
A katedrális
A Szentlélek munkásai 211
Függelék
Az isteni Lélek kultusza a keresztény századokban
Összefoglaló visszapillantás 213
A hagyomány 214
A történelem 218
A lelki élet 221
A Szentlélek liturgiája 227
A művészet 229
A kultusz dicső útja 233
Az isteni Lélek és a Jótanács Anyja
A Jótanács Anyját a Szentléleknek köszönjük 235
Az eleven példa jótanácsa 237
Az életető szellem jótanácsa 240
Üdvösséget eszközlő tanács 242
Lelkünk csendes, meghitt sarka 244

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző