Dr. Megyeri János: Általános állattan I.

Ár: 1200 Ft

Megvásárolható

Kategória:

A Pedagógiai Főiskolák általános állattani tankönyvének első kiadása 1954-ben jelent meg. Sajnálatos módon a tankönyv átdolgozását és újabb kiadások megjelenését több körülmény hosszabb időn át hátráltatta. Minthogy az első kiadás időközben teljesen kifogyott, szükségessé vált olyan általános állattani jegyzet megírása, amely a tankönyv második kiadásának megjelenéséig a tankönyvet hivatott pótolni. A tankönyv első kiadása óta majdnem egy évtized telt el, s ezért a szerzők nem elégedhettek meg a könyv anyagának puszta lerövidítésével, hanem – a lehetőségekhez mérten – átdolgozzák, illetve újraírták azokat a fejezeteket, amelyek korszerűsítése elengedhetetlennek bizonyult. így lényegesen módosult a könyv biokémiai fejezete, teljesen újraíródott a sejttan, rövidebb lett, de egyúttal modernizálódott a szövettani anyag. Ezekben a fejezetekben helyet kaptak az elmúlt évtized biokémiai, biofizikai és szubmikroszkópos kutatásainak legfontosabb eredményei. Az összehasonlító anatómiai és fiziológiai fejezetek anyagát, a rövidítésektől eltekintve, csak kisebb mértékben lehetett módosítani, modernizálni. Itt főképp a mozgás-, ideg- és hormonélettani anyagrészek bizonyos fokú korszerűsítésére került sor. Bizonyos mértékig módosult – az oktatási reform irányelvei és az új oktatási programok alapján – a tankönyv eredeti szerkezete is. Elhagytunk, illetve rövidítettünk olyan fejezeteket, amelyek tárgyalására más kollégiumok keretében kerül sor. Az állatok szaporodása és fejlődése c. fejezetből az általános fejlődéstani anyag egy részét (az ivarsejtek fejlődése és szerkezete, az embrionális fejlődés alapegységei) didaktikai szempontból jobbnak láttuk a sejttani fejezethez csatolni.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Kiadás éve

1954

Oldalszám

845