Voroncov-Veljaminov: A világmindenség

Ár: 700 Ft

Megvásárolható

Ezt ne olvassák el! 5
A csillagászok szeme és keze (Bevezetés) 7
Látogatás egy obszervatóriumban 8
Az égitestek lakcíme az égen 10
Égi állatkert 13
A csillagok fényessége és elnevezése 17
A teleszkópok 18
Segédműszerek 19
A spektrográf és a színképek 21
Színképolvasás 24
A SZILÁRD ANYAGOK VILÁGA
A Nap-család főbb tagjai 33
Távoli Földek – a Nap útitársai 33
Kepler törvényei 34
A pályaelemek 36
Utazás hőmérővel a bolygókon át 37
A bolygók szerkezete és atmoszférája 40
Törpe-bolygók 45
Bolygó-vadászok 45
A hiányzó láncszem megkerül 48
Minél beljebb megyünk az erdőben, annál sűrűbb 52
Legközelebbi szomszédaink 57
Utazás a Hermesre és a Hermesen 62
A látható semmi 68
A rémület hírnökei 68
Égi kaméleonok 74
Halley felfedezése 79
Rövid periódusú üstökösök 83
Házi üstökösök és idegen vándorok 86
Az üstökösök felfedezése 90
Az üstökösök anyagának megfogyatkozása 93
A látható semmi 95
Az üstökösök fényének oka és azok kémiai összetétele 100
Az üstökös csóvák keletkezésének oka 102
A Föld összeütközése üstökössel 105
Az üstökösök származása 108
Hulló csillagok és csillageső 110
Hulló csillagok és égből jövő kövek 110
A meteorok arcképe és útlevele 114
Csillagesők és meteor-patakok 117
Bővebben a meteorokról 121
A meteorok megszámlálása 129
Meteor-áramok 131
Az üstökösök hamvai 136
Meteorok az atmoszférában 142
Égből hulló kövek és por 151
A kövek számbavétele 156
A szülők nyomában 165
Az ördög-kráter 168
Egyéb meteorit-kráterek 172
A szibériai meteorit 176
Égi bombázások 179
Az állatövi (zodiakális) fény 184
A Szaturnusz meteoritjei 186
Fénylő és sötét ködök 195
A csillagközi szemét 200
A Föld és a bolygórendszerek keletkezése 205
Kozmogónia Laplace szerint 205
Jeans elmélete és annak csődje 207
O. J. Smidt akadémikus elmélete 209
A GÁZ VILÁGA
A hozzánk legközelebb lévő csillag: a Nap 223
Első ismeretség 223
A fény szférája 226
A Nap sem foltnélküli 229
A láthatatlan megfigyelése és a Nap anatómiája 230
A Nap takarói 235
A világ legnagyobb szökőkútjai 237
A fejedelmi korona és annak rejtélyei 239
Hogyan szedte rá három csillagász a természetet 241
A Nap kémiája 245
Két ismeretlen története 246
A csillagok: távoli napok 251
Felmérni a mérhetetlent 253
A csillagok fényességei 253
A színképek: a csillagok útlevelei 255
Miből vannak a csillagok és miért különfélék az útleveleik 257
Hőmérő a csillagok számára 259
A színképek: a csillagok távmérői 260
Mérőón a feneketlen mindenség számára 262
Az állócsillagok mozgása 265
A csillag-mozgások szabályozója 268
Merre haladunk? 268
Mértéket veszünk a csillagokról 274
Csillagpárok 272
Ördöngös csillagok 277
A mindenség világítótornyai: a cepheidák 279
Fizikailag változó csillagok 280
A színes csillagok galériája 282
A fehér csillagok arcképe és megfejtésük története 286
A csillagatmosztférák anatómiája 291
A Nap környékén 294
A Nap szomszédai 297
A csillagok eloszlása abszolút fényességük szerint 301
A csillagnépesség számbavétele Russel-diagrammja által 303
A világmindenség szigetei 305
A csillagrendszer mérföldkövei és kontúrjai 305
Galaktikus és gömbalakú csillaghalmazok 311
A világmindenség szigetei 314
A végtelen és benne a mi lakcímünk 319
Az atommagtól a metagalaktikáig 322
A csillagok élete 322
Hány évesek a csillagok és a Tejút? 322
Mi táplálja a csillagokat? 326
Magok és magreakciók 329
A karbon- (szén) ciklus 342
Energiaforrások az óriás csillagokban 345
A csillagok belső szerkezete 346
A csillagok életútja 348
Csillagok, melyek önmagukat rombolják szét 349
Felpuffadt atmoszférák 349
Gázként elpárolgó csillagok 351
Csillagok, amelyek ledobják takaróikat 354
A szuper-csillagoktól a rejtélyig 362
A szétszórt gázok világa 367
Bővebben a köd-világról 367
A diffuz ködök 368
Bolygószerű (planetáris) ködök 368
A ködgáz 369
A ködök világítása és természete 370
A csillagok közötti gáz 372
A diffuz ködök és a csillagközi gáz eredete 378

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző