A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1969 / I.

Ár: 2000 Ft

Megvásárolható

Kategória:

TARTALOM
Tanulmányok a természettudományok köréből
Kiss István: Trechelomonas és Strombomonas fajok a Dél-Alföld szikes területeiről 3
Kiss István: Tömegprodukciókat alktó új Gongrosira változat az alföldi szikes talaj vízfeltöréses felületeiről 13
Kiss István: Szikes területek alga-tömegprodukciós jelzései a foltos regradáció vízfeltöréses folyamatáról 31
Véghné Varga Izabella: A pusztaszeri Donér-tó mikrovegetációjának vizsgálata 77
Bába Károly: Néhány Duna-Tisza-közi homoki pusztagyep és erdő malakoconológiai vizsgálata 83
Magyar Levente: Összefüggések a rizsföldek talaja és madárvilága között 93
Megyeri János: Néhány kanadai tó mesozooplanktonja 105
Megyeri János: A ponty természtes táplálékáról 121
Tánczos József: Adatok az epehólyag falában levő dúcokról és idegsejtekről 149
Moholi Károly: Gazdaságföldrajzi jellegzetességek Csongrád megye zöldségtermesztésében 159
Kóbor Jenő-Koczka Károly: A kalikotomin szintézise 179
Kóbor Jenő-Koczka Károly: 1,2 -helyzetben aziridingyűrűvel kondenzált tetrahidró-izo-kinolin-származék gyűrűtagszám növekedéssel járó gyűrűshasítása 185
Nagy Pá: Schiff-bázisok kinetikai vizsgálata IX. Adatok az o-hidroxi-benzál anilin származékok hidrolízisének értelmezéséhez 197
Siposné Kedves Éva-Sípos Sándor: Hazai szénminták infravörös spektroszkópiai vizsgálata 207

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző