A. I. Kitajgorodszkij: Fizika mindenkinek II.

Ár: 800 Ft

Megvásárolható

Kategória:

TARTALOM:

Előszó 11
Az elektromosság 15
Az elektromos áram 15
A nyugvó elektromosság 22
Az elektromos tér 24
Mit vegyünk alapul? 29
Hogyan alakult ki az elektromosságtan? 34
Az anyag elektromos szerkezete 36
Az elektromosság legkisebb adagja 36
Ionáramok 37
Elektronsugár 39
A Millikan-kísérlet 42
Az atom modellje 46
Az energia kvantáltsága 48
A Mengyelejev-féle periódusos rendszer 50
A molekula elektromos szerkezete 53
Dielektikumok 56
A gázok vezetése 66
Spontán kisülés 70
Szikrakisülés 70
Ívkisülés 72
Ködfénykisülés 73
Koronakisülés 73
Plazmaállapotú anyag 75
Fémek 79
Elektronkilépés fémekből 83
Termoelektromos jelenségek 85
Félvezetők 86
A p-n átmenet 92
Elektromágnesség 96
A mágneses tér mértéke 96
A homogén mágneses tér hatásai 103
Inhomogén mágneses terek hatása 108
Az Ampére-féle áramok 110
Az atom elektronfelhője 114
A részecskék mágneses momentuma 116
Az elektromágneses indukció 122
Az indukciós áram iránya 125
Az eletromágneses indukciótörvény felfedezésének története 127
Indukciós örvényáramok 129
Indukciós lökések 131
A vas mágnesezhetősége 132
Domének 136
Diamágneses és paramágneses anyagok 138
A Föld mágneses tere 140
A csillagok mágneses tere 143
Az elektrotechnika vázlata 145
Szinuszos EME 145
Transzformátorok 153
Áramtermelő gépek 155
Villanymotorok 159
Az elektromágneses tér 165
Maxwell törvényei 165
Mechanikai sugárzásmodellek 170
Az elektromágneses tér kettős jellege 176
A fényelektromos jelenség 179
Hertz kísérletei 182
Az elektromágneses sugárzás osztályozása 189
A rádió 193
A történelem lapjai 193
A trióda és a tranzisztor 200
A rádióadás 204
A rádióvétel 207
A rádióhullámok terjedése 209
Rádiólokáció 212
A televízió 215
Integrált áramkörök 218
A lágy elektromágneses sugárzás 220
Energiacsere sugárzással 220
Az izzó testek suugárzása 222
A hőmérsékleti sugárzás elmélete 227
Optikai spektrumok 229
A lézersugárzás 235
Lumineszcencia 243
Optikai eszközök 246
A prizma 246
A lencse 250
A fényképezőgép 253
A szem 257
A polarizátor 258
A mikroszkóp és a távcső 261
Interferométerek 265
Lézerberendezések 274
Fotometria 275
A holográfia 279
A kemény elektromágneses sugárzás 282
A röntgensugarak felfedezése 282
Röntgensugaras szerkezetvizsgálat 287
A röntgensugarak spektruma 296
Az anyagok röntgenográfiája 300
A mechanika általánosításai 305
Relativisztikus mechanika 305
A fénysebességhez közeli sebességgel mozgó részecskék 316
A hullámmechanika 321
A Heisenberg-féle határozatlansági reláció 325
Az atommagok felépítése 330
Izotópok 330
Radioaktivitás 334
A radioaktív bomlás 337
Magreakciók, a neutron felfedezése 340
Az atommagok tulajdonságai 342
Bozonok és fermionok 345
Az atommag tömege és energiája 349
A magreakciók energiája 351
Nukleáris láncreakció 354
A körülöttünk levő energia 359
Energiaforrások 359
A fűtőanyagok 364
Elektromos erőművek 368
Az atomreaktorok 373
A termonukleáris energia 380
A napsugarak 384
A szél energiája 389
A Világegyetem fizikája 391
A csillagok távolságának mérése 391
A táguló Világegyetem 397
Az általános relativitáselmélet 401
Különböző korú csillagok 405
Rádiócsillagászat 410
Kozmikus sugarak 411

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző