Andrási Andor, Ballay László, Friedrich Vilmos, Jung József: Alapfokú sugárvédelmi ismeretek

Előjegyezhető

Kategória:

A 7/1988 (VII. 20.) SZEM rendelet értelmében az atomenergia és az ionizáló sugárzások alkalmazási körében csak az a személy foglalkoztatható. aki az előírt vizsgaköteles sugárvédelmi képzésben, valamint továbbképzésben részt vett.
A jegyzet az alapfokú sugárvédelmi ismereteket tartalmazza. A rendelet értelmében:
Alapfokú sugárvédelmi ismereteket nyújtó képzésben és ötévenként továbbképzésben kell részesíteni tanfolyam vagy egyéb oktatási forma útján azokat a dolgozókat, akik
-az ionizáló sugárzás mérsékelt veszélyével járó munkakörben dolgoznak (pl. kis aktivitású, zárt sugárforrással működő berendezést működtetnek vagy felügyelnek), de a sugárforrást nem kezelik,
-sugárveszélyes tevékenységhez kapcsolódó munkakört töltenek be, de a sugárforrással önállóan nem dolgoznak (pl. takarítók, karbantartók, gépkocsivezetők, őrök stb.).
A jegyzet írói arra törekedtek, hogy az alapfokú sugárvédelmi ismeretek elsajátítására kötelezett különböző iskolai végzettségű személyek a legfontosabb tudnivalókat valamennyien megszerezhessék, ugyanakkor a szélesebb érdeklődési körűek a jelentősebb részleteket is megismerhessék. Ennek érdekében a jegyzetben a fontos részek kiemelésére a margón feltüntetett függőleges vonal szolgál.
A jegyzet tematikáját 1990. decemberében az Állami Közegészségügyi Járványügyi Főfelügyelőség – 1991-től az elnevezése: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSz), Országos Tisztiorvosi Hivatal (OTH) – jóváhagyta. A vizsgáztatás rendszerét, módját a képzés szervezői kötelesek az ÁNTSz OTH-val rendezni.
A szerzők azt remélik, hogy a képzésre kötelezett személyeken kívül az atomenergia és az ionizáló sugárzások veszélytelen alkalmazása iránt érdeklődők részére is hasznos ismereteket tud nyújtani a jegyzet.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző