Biró Tamás Sándor: Variációs elvek a fizika alaptörvényeiben

Ár: 2500 Ft

Megvásárolható

Kategória:

ELMÉLETI FIZIKA
A variációszámítás optimumszámítási feladatokat old meg. A variációs elven alapuló tárgyalásmód abban különbözik a szokásostól, hogy például az erőhatások leírása és a megmaradási törvények helyett optimum- és szimmetriaelvekből indul ki, az előbbieket az utóbbiakból származtatja. így a klasszikus mechanika, az optika, az elektrodinamika, a termodinamika, a relativitáselmélet és a kvantummechanika alapegyenletei egységes keretbe foglalhatók és tudatosíthatok. Az okság newtoni és a relativitás már Galilei által felvetetett elvei a fizikai mozgás leírásában egy évszázaddal később vezettek a mechanika Euler, Lagrange és Hamilton nevével fémjelzett, a variációs elvre épülő matematikai modelljéhez. A későbbi fizika alapegyenletei, így az általános relativitáselmélet Einstein- vagy a kvantummechanika Schrödinger-egyenlete, illetve az elektrodinamika Maxwell-egyenletei vagy a termodinamika törvényei is mind származtathatók variációs elvekből.
Biró Tamás Sándor fizikus, az MTA doktora, tiszteleti tanárként a BME oktatója. Munkahelye az MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutató Intézete. Elméleti fizikusként a legnagyobb részecskegyorsítókban (CERN, RHIC, FAIR) létrehozott s az ősrobbanás során valaha létezett kvarkanyagot vizsgálja.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző