Bolberitz Pál: A metafizika alapjai

Előjegyezhető

Kategória:

A metafizika (a létről és létezőről szóló tudomány) Arisztotelész óta alaptudományként határozza meg az európai gondolkodást. Még azok is, akik tagadják létjogosultságát vagy kétségbe vonják tudományjellegét kénytelenek – ha közvetve is – a metafizikai kérdésekkel szembesülni. A metafizika – mint „első filozófia – elkerülhetetlenül a lét végső alapja és létesítő oka felé tájékozódik s így szilárd alapot nyújthat ama vallási gondolkodásnak, mely a kinyilatkoztatásból merített hívő tudás értelmi alátámasztását keresi. Ez az igény ha nem is mindig divatos – de maradandó. A katolikus egyház folyvást tudatában volt ennek (vö. II. János Pál pápa „Fides et ratio c. körlevele, 1998.), s ezért a hit és ész párbeszéde során ismételten ajánlja azt a szerzőt, aki mértékadó módon és maradandóan képes volt összhangba hozni a hit és az értelem igazságait. Ő pedig nem más, mint a tizenharmadik század nagy skolasztikus gondolkodója, Aquinói Szent Tamás, aki Arisztotelész metafizikai felismeréseit az isteni kinyilatkoztatás látóhatárában értelmezte. Az egyház Szent Tamás szellemében alakította ki évszázadok során azt a keresztény filozófiai gondolkodást, melynek forrásai már az Angyali Doktort megelőzően hatékonyan jelen vannak a keresztény teológiai irodalomban. Metafizikai bevezetésünk is ebben a szellemben íródott E munka főleg teológiai hallgatók számára készült, de mások is haszonnal forgathatják, akik érdeklődnek a metafizika iránt és tudatosan nem zárkóznak el a metafizikai igazságok „továbbgondolásától. Bolberitz Pál

Készleten
Kiadó

Kötés típusa

Szerző