Dr. Erdey-Grúz Tibor: Az atomokról és az anyag szerkezetéről

Előjegyezhető

Kategória:

Tudományos chemiai irodalmunk a kezdők igényeihez mórt tankönyveken kívül nem bővelkedik olyan munkákban, melyek e tudomány egyes ágait és azok haladását behatóbban ismertetnék. A világnyelveket beszélő nemzetek könyvpiacán megjelenő ilynemű munkák ugyanis nagy olvasó közönségre számíthatnak és kiadásuk anyagi előnyökkel is jár, míg nálunk az irodalom fejlesztésének ezen feltételei hiányzanak. Ezért örömmel kell megragadnunk minden alkalmat, mely tudományos szakirodalmunk hézagainak pótlására módot nyújt.
A tudományos ismereteknek baráti körben való terjesztésére és mélyítésére megalakult Kis Akadémia – ilyen törekvésektől vezéreltetve – 19 évvel ezelőtt megjelentette Dr. Rhorer László „Orvosi physikai chemia című munkáját. Azóta a physikai chemia hatalmas tudománnyá fejlődött, irodalma nem sejtett méretekben gazdagodott és napról-napra bővül. A külföldi irodalomban már számos kézikönyve van.

Készleten
Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Sorozat

A Kis Akadémia Könyvtára

Kiadás éve

1930

Oldalszám

143