Dr. Marx György: Kvantummechanika

Ár: 2000 Ft

Megvásárolható

Kategória:

TARTALOM:

Bevezető 3
Kísérleti előzmények
A hőmérsékleti sugárzás 8
A fotonok 19
A szilárd anyag fajhője 22
Az atomok vonalas színképe 26
A Bohr-féle kvantumfeltétel 30
A Zeeman-féle vonalfelhasadás 32
A fizikai mennyiség
Operátorok és sajátértékeik 36
A fizikai mennyiségek mint operátorok 42
A harmonikus oszcillátor 47
A derékszögű potenciálvölgy 54
A térbeli mozgás 61
Az impulzusmomentum 67
A hidrogénatom 78
A Zeeman-jelenség 84
A fizikai állapot
Az állapotegyenlet 88
A kontinuitási egyenlet 93
Ehrenfest tétele 98
Stacionárius állapotok 103
Anyaghullámok 105
A hullámcsomag 113
Az állapotfüggvény valószínűségi értelmezése 118
A fizikai mennyiségek mérése 123
A Heisenberg-féle határozatlansági összefüggés 129
Perturbációszámítás 144
Kvantumátmenetek kiválasztási szabályai 150
A fizikai mennyiségek időbeli változása 160
Szabad mozgás konzervatív erőtérben
Áthaladás potenciállépcsőn 166
Áthaladás potenciálfalon 172
A térbeli szórás hatáskeresztmetszete 179
A Born-közelítés 182
Nagyenergiájú részecskék szóródása 188
A parciális hullámok módszere 191
Kisenergiájú részecskék szóródása 195
Az atomfizikai többtest-probléma
Az elektronspin 200
A hidrogénatom mint kéttest-probléma 213
Azonos részecskék 219
A Pauli-elv 223
Az elemek periódusos rendszere 229
Sajátértékek meghatározása perturbációszámítással 235
A héliumatom. Kicserélődési energia 243
A hidrogénmolekula 249
A kémiai vegyérték eredete 255
Függelék
Kanonikus változók a klasszikus mechanikában 259
Relativisztikus kvantummechanika 273
Irodalom 290
Név- és tárgymutató 291

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző