Elméleti fizikai példatár 4.

Ár: 2000 Ft

Megvásárolható

Kategória:

TARTALOM:

Sugárzáselmélet
Véges szabadsági fokú rendszerek és általánosításuk 9
Elemi elektrodinamikai folyamatok 12
Nemlineáris jelenségek 14
Szilárdtestfizika
Kristályrács 15
Rácshibák és deformáció 16
Rácsrezgés és diffúzió 17
Elektrongáz 20
Mágnesség 22
Atom- és molekulafizika
Atomok és molekulák elektronszerkezete 24
Spektroszkópia 31
Magfizika
Egyszerű becslések 39
Impulzusmomentum-algebra. Spin és izospin 41
Nukleon-nukleon kölcsönhatás. A deuteron 44
Magmodellek 47
Magátalakulások és magreakciók 50
Részecskefizika
Elemi részecskék 54
Vegyes feladatok
Válogatott problémák az elméleti fizika különböző területeiről 63
Függelék 369
Irodalomjegyzék a 3. és a 4. kötethez 371

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző