Erdey-Grúz Tibor: Elméleti fizikai kémia I-III.

Előjegyezhető

Kategória:

Az a hatalmas fejlődés, amely a felszabadulás óta hazánkban végbement, a fizikai kémia oktatásával és tankönyvével szemben is fokozott igényeket támaszt. Ezeket a korábban Gróh Gyulával együtt írt Fizikai kémia című könyv kisebb átdolgozásával nem lehetett kielégíteni, új könyv írása vált tehát szükségessé.
Könyvünk megírásánál fokozott mértékben törekedtünk arra, hogy a fizikai-kémiai összefüggések megismertetésén keresztül is kidomborítsuk a dialektikus materialista gondolkodásmódot, mint a természet megismerésére egyedül helyes módszert. Ezzel, valamint az alapvető kérdések beható tárgyalásával az volt a célunk, hogy tanítványaink ne csak megtanulják a fizikai kémia alapelveit, hanem képessé váljanak azok gyakorlati alkalmazására is. Ez elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy munkahelyeiken a szocializmus építésének alkotó előmozdítói legyenek.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Kiadás éve

1962

Oldalszám

1,953